Cestovní pojištění TravelCare

Cestovní pojištění s vysokým limitem plnění, krytím po celém světě, rychlým on-line sjednáním. Kryjeme i COVID-19. Možnost připojištění asistence, rizikových sportů a manuální práce.

Proč cestovní pojištění TravelCare?

Rozsah pojistného plnění

Varianta

Basic
Pojištění léčebných výloh
5 000 000 Kč
COVID-19
Do výše celkového limitu
COVID-19 - izolace/preventivní karanténa
10 000 Kč
Repatriace, převazy, převozy
Do výše celkového limitu
Zásah horské služby
Do výše celkového limitu
Dioptrické a ortopedické pomůcky
Akutní zubní ošetření
10 000 Kč
Rehabilitační procedury
10 000 Kč
Opatrovník/ošetřovatel
100 000 Kč
Pobyt v nemocnici
Do výše celkového limitu
Zavazadla
Limit na 1 zavazadlo
Zapůjčení náhradního sportovního vybavení
Zpoždění odbavených zavazadel během letecké přepravy
Pojištění odpovědnosti
1 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
1 000 000 Kč
Za škodu na majetku
500 000 Kč
Pojištění úrazu
Smrt následkem úrazu
200 000 Kč
Trvalé následky úrazu
400 000 Kč
Narušení cesty
Zmeškání/zpoždění cesty
Zkrácení/přerušení cesty
Standard
Pojištění léčebných výloh
30 000 000 Kč
COVID-19
Do výše celkového limitu
COVID-19 - izolace/preventivní karanténa
30 000 Kč
Repatriace, převazy, převozy
Do výše celkového limitu
Zásah horské služby
Do výše celkového limitu
Dioptrické a ortopedické pomůcky
2 500 Kč
Akutní zubní ošetření
15 000 Kč
Rehabilitační procedury
15 000 Kč
Opatrovník/ošetřovatel
150 000 Kč
Pobyt v nemocnici
Do výše celkového limitu
Zavazadla
30 000 Kč
Limit na 1 zavazadlo
10 000 Kč
Zapůjčení náhradního sportovního vybavení
5 000 Kč
Zpoždění odbavených zavazadel během letecké přepravy
Pojištění odpovědnosti
5 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
5 000 000 Kč
Za škodu na majetku
1 000 000 Kč
Pojištění úrazu
Smrt následkem úrazu
300 000 Kč
Trvalé následky úrazu
600 000 Kč
Narušení cesty
Zmeškání/zpoždění cesty
5 000 Kč
Zkrácení/přerušení cesty
10 000 Kč
Premium
Pojištění léčebných výloh
100 000 000 Kč
COVID-19
Do výše celkového limitu
COVID-19 - izolace/preventivní karanténa
50 000 Kč
Repatriace, převazy, převozy
Do výše celkového limitu
Zásah horské služby
Do výše celkového limitu
Dioptrické a ortopedické pomůcky
5 000 Kč
Akutní zubní ošetření
20 000 Kč
Rehabilitační procedury
20 000 Kč
Opatrovník/ošetřovatel
250 000 Kč
Pobyt v nemocnici
Do výše celkového limitu
Zavazadla
50 000 Kč
Limit na 1 zavazadlo
20 000 Kč
Zapůjčení náhradního sportovního vybavení
10 000 Kč
Zpoždění odbavených zavazadel během letecké přepravy
5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
15 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
15 000 000 Kč
Za škodu na majetku
10 000 000 Kč
Pojištění úrazu
Smrt následkem úrazu
500 000 Kč
Trvalé následky úrazu
1 000 000 Kč
Narušení cesty
Zmeškání/zpoždění cesty
10 000 Kč
Zkrácení/přerušení cesty
20 000 Kč
Pojištění léčebných výloh
5 000 000 Kč
30 000 000 Kč
100 000 000 Kč
COVID-19
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
COVID-19 - izolace/preventivní karanténa
10 000 Kč
30 000 Kč
50 000 Kč
Repatriace, přepravy, převozy
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
Zásah horské služby
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
Dioptrické a ortopedické pomůcky
2 500 Kč
5 000 Kč
Akutní zubní ošetření
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
Rehabilitační procedury
10 000 Kč
15 000 Kč
20 000 Kč
Opatrovník/ošetřovatel
100 000 Kč
150 000 Kč
250 000 Kč
Pobyt v nemocnici
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
Zavazadla
30 000 Kč
50 000 Kč
Limit na 1 zavazadlo
10 000 Kč
20 000 Kč
Zapůjčení náhradního sportovního vybavení
5 000 Kč
10 000 Kč
Zpoždění odbavených zavazadel během letecké přepravy
5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
1 000 000 Kč
5 000 000 Kč
15 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
1 000 000 Kč
5 000 000 Kč
15 000 000 Kč
Za škodu na majetku
500 000 Kč
1 000 000 Kč
10 000 000 Kč
Pojištění úrazu
Smrt následkem úrazu
200 000 Kč
300 000 Kč
500 000 Kč
Trvalé následky úrazu
400 000 Kč
600 000 Kč
1 000 000 Kč
Narušení cesty
Zmeškání/zpoždění cesty
5 000 Kč
10 000 Kč
Zkrácení/přerušení cesty
10 000 Kč
20 000 Kč

Výpočet ceny pojištění

Co byste měli o cestovním pojištění TravelCare vědět?

Koronavir a TravelCare – Léčebné výlohy | Karanténa

V případě pojištění léčebných výloh pro onemocnění COVID-19 se řídíme aktuálním označením cílových zemí či oblastí Vašeho pobytu dle MZV ČR (tzn. s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem infekce).

Pokud vycestujete do cílové země s nízkým či středním rizikem infekce, platí cestovní pojištění v plném rozsahu, a to i v případě, že dojde k ošetření či hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19.

Pokud vycestujete do cílové země s vysokým či velmi vysokým rizikem infekce, bude cestovní pojištění krýt léčebné výlohy vč. COVID-19 do limitu uvedeného ↓ v přehledu plnění.

Na cesty do destinací s extrémním rizikem infekce se pojištění léčebných výloh nevztahuje.

Odkazy na stránky MZV ČR:
Mapa cestovatele COVID19
COVID19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničíPlatnost pojištění na Ukrajině.

Ministerstvo zahraniční věcí České republiky varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu a vyzývá občany ČR, aby Ukrajinu okamžitě opustili. Z tohoto důvodu je platnost cestovního pojištění v souladu s Pojistnými podmínkami následující:

- Klienti, kteří se do 24.2.2022 nacházeli na území Ukrajiny, mají nárok na pojistné plnění do 10.3. Pojistné události v souvislosti s válečnou událostí jsou vyloučeny.

- Cestující s pojištěním sjednaným od 25.2. 2022 nejsou kryti na území Ukrajiny naším pojištěním.Platnost pojištění na území Ruské federace a Běloruské republiky

Vzhledem k varování MZV ČR před cestami do Ruské federace a Běloruské republiky a výzvě k jejich opuštění pro možnou hrozbu zhoršení bezpečnosti v zemi zejména pro občany států EU a NATO se pojištění na území těchto států nevztahuje.

Sjednejte si naše cestovní pojištění TravelCare ještě dnes

Cestovní pojištění s vysokým limitem plnění, nonstop asistenční službou v češtině,
s minimem administrativy a krytím COVID-19.

Často kladené otázky

Pojistná událost

Kdykoliv nevíte nebo si nejste jistí, jak postupovat, volejte naši asistenční linku. V zahraničí mějte u sebe kartičku asistenční služby. Je také dobré si asistenční číslo do Europ Assistance (+420 221 586 866) uložit do mobilního telefonu.

Na Vaše jméno, příjmení a datum narození
Na číslo pojistné smlouvy cestovního pojištění
Na to, co se stalo a s čím potřebujete pomoci
Na kontakt do zdravotnického zařízení, kde probíhá ošetření
Na Váš kontakt, případně kontakt v místě, kde se událost odehrála

S ohledem na možné komplikace během či po ošetření je lepší nás o něm informovat co nejdříve. O úhradu nákladů za ošetření se postará náš asistenční tým, nicméně, pokud to budou vyžadovat okolnosti, můžete uhradit částku za ošetření nejvýše 200 € bez nutnosti nás kontaktovat. V ostatních případech je potřeba pojišťovnu o výši uhrazené částky informovat co nejdříve.

V případě, že ošetření hradíte samostatně, vždy si od lékaře vyžádejte lékařskou zprávu a účet na částku, kterou jste hradili za ošetření. Tyto doklady si pak pečlivě uschovejte.

Zobrazit více