Kodex chování Generali

Kodex chování se vztahuje na všechny zaměstnance společností patřících do skupiny Generali, včetně členů dozorčích a řídicích orgánů.
Rovněž i od třetích osob (dodavatelé, zprostředkovatelé, apod.), kteří jednají jménem skupiny, se očekává, že budou dodržovat zásady Kodexu.

Dokument ↓ stanoví minimální standardy chování, které je třeba dodržovat.

Kódex chování Generali


Informování o porušení zásad chování či o nesprávném jednání

Jakékoliv vaše podezření na nevhodné, podvodné, neetické nebo nezákonné chování lze oznámit on-line či telefonicky na 

Compliance lince pomoci Generali Group