Cestovní pojištění TravelCare

Cestovní pojištění s vysokým limitem plnění, krytím po celém světě, rychlým on-line sjednáním. Kryjeme i COVID-19. Možnost připojištění asistence, rizikových sportů a manuální práce.

Proč cestovní pojištění TravelCare?

Rozsah pojistného plnění

Varianta

Exclusive
Pojištění léčebných výloh
30 000 000 Kč
Repatriace a přeprava
Do výše celkového limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s nízkým a středním rizikem infekce
Do výše celkového limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s vysokým a velmi vysokým rizikem infekce
15 000 000 Kč
COVID-19 | Nařízená karanténa po pozitivním testu na COVID-19 a/nebo podezření na toto onemocnění | Náklady pobytu a stravy
50 000 Kč
(max. 20 dní)
bez spoluúčasti
COVID-19 | Návrat ze zahraničí po ukončení nařízené preventivní karantény po pozitivním testu na COVID-19
25 000 Kč
bez spoluúčasti
Zásah horské služby
10 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření
15 000 Kč
Rehabilitační procedury
15 000 Kč
Dioptrické a ortopedické pomůcky
5 000 Kč
Doprovod – doprovázející opatrovník
250 000 Kč
Doprovod – přivolaný opatrovník
250 000 Kč
Zavazadla
30 000 Kč
Limit plnění na jednu věc
10 000 Kč
Při krádeži z auta → celkový limit plnění
15 000 Kč
Limit plnění na jednu věc při krádeži z auta
5 000 Kč
Zpoždění zavazadel během letecké přepravy, náklady pořízení nezbytných náhradních potřeb
6 000 Kč
Krádež osobních dokladů – náklady pořízení dočasných dokladů
10 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
15 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
15 000 000 Kč
Za škodu na majetku
10 000 000 Kč
Pojištění úrazu
500 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu
500 000 Kč
Basic
Pojištění léčebných výloh
7 000 000 Kč
Repatriace a přeprava
Do výše celkového limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s nízkým a středním rizikem infekce
Do výše celkového limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s vysokým a velmi vysokým rizikem infekce
2 000 000 Kč
COVID-19 | Nařízená karanténa po pozitivním testu na COVID-19 a/nebo podezření na toto onemocnění | Náklady pobytu a stravy
-
COVID-19 | Návrat ze zahraničí po ukončení nařízené preventivní karantény po pozitivním testu na COVID-19
-
Zásah horské služby
Do výše celkového limitu
Akutní zubní ošetření
15 000 Kč
Rehabilitační procedury
15 000 Kč
Dioptrické a ortopedické pomůcky
5 000 Kč
Doprovod – doprovázející opatrovník
200 000 Kč
Doprovod – přivolaný opatrovník
200 000 Kč
Zavazadla
20 000 Kč
Limit plnění na jednu věc
5 000 Kč
Při krádeži z auta → celkový limit plnění
10 000 Kč
Limit plnění na jednu věc při krádeži z auta
2 500 Kč
Zpoždění zavazadel během letecké přepravy, náklady pořízení nezbytných náhradních potřeb
-
Krádež osobních dokladů – náklady pořízení dočasných dokladů
5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
1 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
1 000 000 Kč
Za škodu na majetku
500 000 Kč
Pojištění úrazu
500 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu
500 000 Kč
Pojištění léčebných výloh
30 000 000 Kč
7 000 000 Kč
Repatriace a přeprava
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s nízkým a středním rizikem infekce
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s vysokým a velmi vysokým rizikem infekce
15 000 000 Kč
2 000 000 Kč
COVID-19 | Nařízená karanténa po pozitivním testu na COVID-19 a/nebo podezření na toto onemocnění | Náklady pobytu a stravy
50 000 Kč (max. 20 dní) bez spoluúčasti
-
COVID-19 | Návrat ze zahraničí po ukončení nařízené preventivní karantény po pozitivním testu na COVID-19
25 000 Kč bez spoluúčasti
-
Zásah horské služby
10 000 000 Kč
Do výše celkového limitu
Akutní zubní ošetření
15 000 Kč
15 000 Kč
Rehabilitační procedury
15 000 Kč
15 000 Kč
Dioptrické a ortopedické pomůcky
5 000 Kč
5 000 Kč
Doprovod – doprovázející opatrovník
250 000 Kč
200 000 Kč
Doprovod – přivolaný opatrovník
250 000 Kč
200 000 Kč
Zavazadla
30 000 Kč
20 000 Kč
Limit plnění na jednu věc
10 000 Kč
5 000 Kč
Při krádeži z auta - celkový limit plnění
15 000 Kč
10 000 Kč
Limit plnění na jednu věc při krádeži z auta
5 000 Kč
2 500 Kč
Zpoždění zavazadel během letecké přepravy, náklady pořízení nezbytných náhradních potřeb
6 000 Kč
-
Krádež osobních dokladů – náklady pořízení dočasných dokladů
10 000 Kč
5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
15 000 000 Kč
1 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
15 000 000 Kč
1 000 000 Kč
Za škodu na majetku
10 000 000 Kč
500 000 Kč
Pojištění úrazu
500 000 Kč
500 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu
500 000 Kč
500 000 Kč

Výpočet ceny pojištění

Co byste měli o cestovním pojištění TravelCare vědět?

Koronavir a TravelCare – Léčebné výlohy | Karanténa

V případě pojištění léčebných výloh pro onemocnění COVID-19 se řídíme aktuálním označením cílových zemí či oblastí Vašeho pobytu dle MZV ČR (tzn. s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým či extrémním rizikem infekce).

Pokud vycestujete do cílové země s nízkým či středním rizikem infekce, platí cestovní pojištění v plném rozsahu, a to i v případě, že dojde k ošetření či hospitalizaci z důvodu onemocnění COVID-19.

Pokud vycestujete do cílové země s vysokým či velmi vysokým rizikem infekce, bude cestovní pojištění krýt léčebné výlohy vč. COVID-19 do limitu uvedeného ↓ v přehledu plnění.

Na cesty do destinací s extrémním rizikem infekce se pojištění léčebných výloh nevztahuje.

Odkazy na stránky MZV ČR:
Mapa cestovatele COVID19
COVID19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničíPlatnost pojištění na Ukrajině.

Ministerstvo zahraniční věcí České republiky varuje před jakýmikoliv cestami na Ukrajinu a vyzývá občany ČR, aby Ukrajinu okamžitě opustili. Z tohoto důvodu je platnost cestovního pojištění v souladu s Pojistnými podmínkami následující:

- Klienti, kteří se do 24.2.2022 nacházeli na území Ukrajiny, mají nárok na pojistné plnění do 10.3. Pojistné události v souvislosti s válečnou událostí jsou vyloučeny.

- Cestující s pojištěním sjednaným od 25.2. 2022 nejsou kryti na území Ukrajiny naším pojištěním.Platnost pojištění na území Ruské federace a Běloruské republiky

Vzhledem k varování MZV ČR před cestami do Ruské federace a Běloruské republiky a výzvě k jejich opuštění pro možnou hrozbu zhoršení bezpečnosti v zemi zejména pro občany států EU a NATO se pojištění na území těchto států nevztahuje.

Sjednejte si naše cestovní pojištění TravelCare ještě dnes

Cestovní pojištění s vysokým limitem plnění, nonstop asistenční službou v češtině,
s minimem administrativy a krytím COVID-19.

Často kladené otázky

Pojistná událost

Kdykoliv nevíte nebo si nejste jistí, jak postupovat, volejte naši asistenční linku. V zahraničí mějte u sebe kartičku asistenční služby. Je také dobré si asistenční číslo do Europ Assistance (+420 221 586 866) uložit do mobilního telefonu.

Na Vaše jméno, příjmení a datum narození
Na číslo pojistné smlouvy cestovního pojištění
Na to, co se stalo a s čím potřebujete pomoci
Na kontakt do zdravotnického zařízení, kde probíhá ošetření
Na Váš kontakt, případně kontakt v místě, kde se událost odehrála

S ohledem na možné komplikace během či po ošetření je lepší nás o něm informovat co nejdříve. O úhradu nákladů za ošetření se postará náš asistenční tým, nicméně, pokud to budou vyžadovat okolnosti, můžete uhradit částku za ošetření nejvýše 200 € bez nutnosti nás kontaktovat. V ostatních případech je potřeba pojišťovnu o výši uhrazené částky informovat co nejdříve.

V případě, že ošetření hradíte samostatně, vždy si od lékaře vyžádejte lékařskou zprávu a účet na částku, kterou jste hradili za ošetření. Tyto doklady si pak pečlivě uschovejte.

Zobrazit více