Cestovní pojištění - TravelCare

221 586 658

Kam máte namířeno?

Kdy pojedete?

Kolik vás cestuje?

+
-
+
-
+
-

Vyberte variantu pojištění

Varianta

Pojištění léčebných výloh
30 000 000 Kč
Repatriace a přeprava
Do výše limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s nízkým a středním rizikem infekce
Do výše limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s vysokým a velmi vysokým rizikem infekce
15 000 000 Kč
COVID-19 | Nařízená karanténa po pozitivním testu na COVID-19 a/nebo podezření na toto onemocnění | Náklady pobytu a stravy
50 000 Kč
(max. 20 dní)
bez spoluúčasti
COVID-19 | Návrat ze zahraničí po ukončení nařízené preventivní karantény po pozitivním testu na COVID-19
25 000 Kč
bez spoluúčasti
Zásah horské služby
10 000 000 Kč
Akutní zubní ošetření
15 000 Kč
Rehabilitační procedury
15 000 Kč
Dioptrické a ortopedické pomůcky
5 000 Kč
Doprovod – doprovázející opatrovník
250 000 Kč
Doprovod – přivolaný opatrovník
250 000 Kč
Zavazadla
30 000 Kč
Limit plnění na jednu věc
10 000 Kč
Při krádeži z auta → celkový limit plnění
15 000 Kč
Limit plnění na jednu věc při krádeži z auta
5 000 Kč
Zpoždění zavazadel během letecké přepravy, náklady pořízení nezbytných náhradních potřeb
6 000 Kč
Krádež osobních dokladů – náklady pořízení dočasných dokladů
10 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
15 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
15 000 000 Kč
Za škodu na majetku
10 000 000 Kč
Pojištění úrazu
500 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu
500 000 Kč
Pojištění léčebných výloh
7 000 000 Kč
Repatriace a přeprava
Do výše limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s nízkým a středním rizikem infekce
Do výše limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s vysokým a velmi vysokým rizikem infekce
2 000 000 Kč
COVID-19 | Nařízená karanténa po pozitivním testu na COVID-19 a/nebo podezření na toto onemocnění | Náklady pobytu a stravy
-
COVID-19 | Návrat ze zahraničí po ukončení nařízené preventivní karantény po pozitivním testu na COVID-19
-
Zásah horské služby
Do výše celkového limitu
Akutní zubní ošetření
15 000 Kč
Rehabilitační procedury
15 000 Kč
Dioptrické a ortopedické pomůcky
5 000 Kč
Doprovod – doprovázející opatrovník
200 000 Kč
Doprovod – přivolaný opatrovník
200 000 Kč
Zavazadla
20 000 Kč
Limit plnění na jednu věc
5 000 Kč
Při krádeži z auta → celkový limit plnění
10 000 Kč
Limit plnění na jednu věc při krádeži z auta
2 500 Kč
Zpoždění zavazadel během letecké přepravy, náklady pořízení nezbytných náhradních potřeb
-
Krádež osobních dokladů – náklady pořízení dočasných dokladů
5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
1 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
1 000 000 Kč
Za škodu na majetku
500 000 Kč
Pojištění úrazu
500 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu
500 000 Kč
Pojištění léčebných výloh
30 000 000 Kč
7 000 000 Kč
Repatriace a přeprava
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s nízkým a středním rizikem infekce
Do výše celkového limitu
Do výše celkového limitu
COVID-19 | Léčebné výlohy v zemích či v oblastech s vysokým a velmi vysokým rizikem infekce
15 000 000 Kč
2 000 000 Kč
COVID-19 | Nařízená karanténa po pozitivním testu na COVID-19 a/nebo podezření na toto onemocnění | Náklady pobytu a stravy
50 000 Kč (max. 20 dní) bez spoluúčasti
-
COVID-19 | Návrat ze zahraničí po ukončení nařízené preventivní karantény po pozitivním testu na COVID-19
25 000 Kč bez spoluúčasti
-
Zásah horské služby
10 000 000 Kč
Do výše celkového limitu
Akutní zubní ošetření
15 000 Kč
15 000 Kč
Rehabilitační procedury
15 000 Kč
15 000 Kč
Dioptrické a ortopedické pomůcky
5 000 Kč
5 000 Kč
Doprovod – doprovázející opatrovník
250 000 Kč
200 000 Kč
Doprovod – přivolaný opatrovník
250 000 Kč
200 000 Kč
Zavazadla
30 000 Kč
20 000 Kč
Limit plnění na jednu věc
10 000 Kč
5 000 Kč
Při krádeži z auta - celkový limit plnění
15 000 Kč
10 000 Kč
Limit plnění na jednu věc při krádeži z auta
5 000 Kč
2 500 Kč
Zpoždění zavazadel během letecké přepravy, náklady pořízení nezbytných náhradních potřeb
6 000 Kč
-
Krádež osobních dokladů – náklady pořízení dočasných dokladů
10 000 Kč
5 000 Kč
Pojištění odpovědnosti
15 000 000 Kč
1 000 000 Kč
Za nemajetkovou újmu na zdraví
15 000 000 Kč
1 000 000 Kč
Za škodu na majetku
10 000 000 Kč
500 000 Kč
Pojištění úrazu
500 000 Kč
500 000 Kč
Úmrtí následkem úrazu
500 000 Kč
500 000 Kč

Nezapomeňte na připojištění

0