You are here

MotoCare

MotoCare

 • oprava na místě v případě vybití baterie či výměny pneumatiky
 • odtah do servisu
 • náhradní vozidlo až na 5 dní
 • zajištění náhradního ubytování
 • možnost přepravy vozidla do domovského servisu
 • vyzvednutí opraveného vozidla

MotoCare - na motorce s  s jistotou

Pojištění asistenčních služeb MotoCare je určeno majitelům osobních motocyklů, kteří chtějí mít na cestách jistotu pomoci a rady odborníků nepřetržitě v jakékoli situaci. 

Na jaké události se program MotoCare vztahuje?

V případě, že máte sjednáno pojištění MotoCare, Europ Assistance Vámv zajistí služby bezplatné asistence při nehodě, poruše, defektu pneumatiky, nedostatku paliva, vybití baterie či krádeže pojištěného motocyklu.

Na koordinátory asistenční centrály se můžete obrátit i v jakýchkoliv dalších případech, např. když potřebujete poradit adresu nejbližšího servisu či poradit, jak postupovat v případě, že Vám svítí některá z kontrolek.

MotoCare - rozsah pojistného krytí

Pojištění zahrnuje poskytování bezplatných informačních služeb, technických služeb (pomoc technika v místě události, odtažení motocyklu, úschova motocyklu), náhradního ubytování, dopravy nebo přepravy motocyklu do ČR.

Detailní popis služeb a způsob využití jsou popsány v Pojistných podmínkách pro pojištění MotoCare.

 

MotoCare Fun

Informační služby

 

V jakékoliv situaci máte možnost obrátit se na naši centrálu s žádostí o:

 • vyhledání a sdělení kontaktu nejbližšího autorizovaného servisu
 • zajištění konferenčního hovoru s technickým specialistou naší centrály, případně spojení s technikem autorizovaného servisu

Technická pomoc

V případě, kdy na skútru dojde k pojistné události, Vám zajistíme:

 • silniční asistenci k odstranění poruchy či defektu skútru v místě události na vozovce. V těchto případech Vám zajistíme prostřednictvím svého dodavatele opravu skútru či jeho vyproštění zpět na silnici
 • odtažení skútru a přepravu cestujících do nejbližšího autorizovaného servisu nebo do jiného vhodného zařízení v max. vzdálenosti 100 km od místa události v případech, kdy do 60 min. od příjezdu zásahového vozidla silniční asistence není možné provést opravu přímo v místě události
 • uschování skútru do doby převzetí servisem v případě, že je cílový servis nebo dílna v době události uzavřen

Náhradní doprava

V případech krádeže skútru, nebo když budete po asistenční události potřebovat pokračovat ve své cestě, zajistí asistenční centrála jednu z následujících služeb:

 • přepravu cestujících vozem taxi do cílové destinace či do místa bydliště, pokud je vzálené do 100 km od místa události

NEBO

 • přepravu cestujících vlakem 1. třídy do cílové destinace či do místa bydliště, pokud je vzdálené nad 100 km od místa události

Europ Benefit

V případech, kdy nevyužijete služeb Náhradní dopravy, je pro Vás k dispozici možnost:

 • zajištění cesty pro vyzvednutí motocyklu, kterou pro Vás zorganizujeme po dokončení opravy skútru, případně zajistíme vyzvednutí skútru a jeho dopravu do Vašeho místa bydliště

 

Informační služby
Technická pomoc
Náhradní ubytování či doprava
Repatriace motocyklu
Europ Benefit

Mobilní Aplikace

Vyzkoušejte naše mobilní aplikace

Hodnocení od našich klientů

Hodnocení spokojených klientů