Ze zákulisí Talentového programu: Rozhovor s Ľubošem Grendelem

Ze zákulisí Talentového programu Europ Assistance: Rozhovor s Ľubošem Grendelem

Série článků ze zákulisí Talentového programu pokračuje rozhovorem s Ľubošem Grendelem, který působí v našem finančním oddělení na pozici Accountant. Jaký projekt si zvolil a jaký to mělo vliv na jeho každodenní práci? Začtěte se a dozvíte se víc.

Ľubo, představíš nám prosím tvůj projekt? 

Zaměřil jsem se na problematiku finančních kontrol v naší společnosti. Sumarizoval jsem veškeré kontroly, které standardně probíhají na našem finančním oddělení, a navíc jsem analyzoval potřeby vzniku kontrol nových. Následně jsem vytvořil speciální nástroj, který veškeré validace shromažďuje a zjednodušuje práci celého našeho týmu například v případě absencí. Nejenže máme jeden přehledný nástroj, ale navíc je vše propojené s naším Outlookem a jsme tak automaticky upozorňováni na nadcházející úkoly. 

V současné chvíli je nástroj aktivní a každý z našeho oddělení k němu má přístup. Jednotliví kolegové pak mají ve svém kalendáři nastavený systém upozornění, který je informuje o nutnosti provedení konkrétních kontrol. 

 

Jak práce na projektu ovlivňovala tvoji každodenní agendu? 

Absolvování kurzů a školení, kterých se mi dostalo v souvislosti s mojí účastí v talentovém programu, mi zároveň pomohlo i v práci na ostatních projektech, které mám v zodpovědnosti.  Bylo to časově náročné, nicméně nabyté znalosti za to stály. 

 

Vnímáš ve svém projektu přínos pro tvoji práci? 

Můj projekt je přínosný pro celý tým. Docílili jsme toho, že máme přehled kontrol na jednom místě společně s jasně stanovenou odpovědností. Navíc v případě absence některého z kolegů můžeme povinnost jednoduše zkontrolovat a zajistit okamžitou náhradu. 

Díky svému projektu jsem si rozšířil obzory. Zjistil jsem, kolik kontrolních procesů musíme provádět a kde jsou naše riziková místa. Mnoho procesů jsme již automatizovali, ale u některých to nebylo možné. Například tam, kde je nutné zachovat lidský faktor pro auditní potřeby. 

 

Jsi hrdý na svůj projekt? 

Ano, určitě. Především proto, že za ním nevidím prospěch jen pro sebe, ale i pro celý náš tým. Ač se nejedná o nic přelomového a pro někoho možná méně záživného – přeci jen je to kontrola kontrol, je to užitečný nástroj.  

Na závěr bych ještě rád vypíchl celý talentový program. Ač jsme v rámci zadání pracovali na jednom konkrétním projektu, získal jsem znalosti a dovednosti, které mohu upotřebit i v jiné pracovní činnosti. Za to jsem opravdu velmi vděčný a děkuji.