Talentový program v Europ Assistance: Rozvoj ani covid nezastaví

Talentový program v Europ Assistance: Rozvoj ani covid nezastaví

Cesta je cíl. Právě tato myšlenka se stala stěžejním mottem našeho talentového programu, který dal prostor ukázat svůj potenciál zaměstnancům Europ Assistance. O tom, jak jsme se s přípravou a realizací talentového programu poprali v době covidové, prozradí více náš nový článek.

Talent program na startovací čáře 

Náš talent program započal 10. března 2020. Právě tehdy jsme začali přijímat dobrovolné přihlášky do nové rozvojové aktivity, která odhaluje potenciál a silné stránky zúčastněných. Celý koncept ale začal vznikat už mnohem dříve. Bylo totiž nutné vše vymyslet a naplánovat tak, aby to opravdu fungovalo. Výjimečný je náš talent program už jen tím, že jsme si ho celý od A do Z designovali sami. 

Na konci března 2020 jsme uzavírali přihlašování do programu. Zájem projevilo celkem 22 statečných. Následně mělo startovat development centrum, které by ověřilo schopnosti a dovednosti přihlášených, ale nastala doba covidová a myšlenka development centra musela jít na chvíli stranou. S dobrou vírou toho, že na podzim bude situace už dobrá a vše budeme moct zrealizovat fyzicky, jsme tedy počátek development centra posunuli na říjen. 

  

Jakub Tichý, Communication Specialist

Proč jsi se do talentového programu přihlásil?
„Příležitost k rozvoji. Program jsem bral jako možnost pro svůj profesní růst, jako šanci na vytvoření vlastního projektu a zjištění o sobě něco nového. Zároveň jsem chtěl prověřit své schopnosti, které standardně ve své pracovní činnosti tolik nepoužívám a také získat nové. Vše se mi do puntíku splnilo.“

 

Virtuálním development centrem covidu navzdory 

13. října jsme odstartovali první development centrum. Ač se naše predikce nenaplnily a přišla nám druhá covidová vlna, my jsme se už nedali. Development centrum jsme celé přesunuli do online prostředí a veškeré úkoly probíhaly z bezpečného prostředí domova. Byla to pro nás zajímavá nová zkušenost, která nás ve všech směrech obohatila. 

Development centrum (zkráceně DC) je moderní diagnostická a rozvojová metoda, která slouží ke zmapování kompetencí účastníků a následné identifikaci jejich potenciálu. Součástí našeho DC byla příprava v podobě zpracování vlastního originálního životopisu a vyplnění psychodiagnostického testu, který cílil na hledání silných a rozvojových stránek. Samotné DC pak probíhalo formou celodenní akce, v rámci které si účastníci prošli behaviorálním pohovorem a roleplay.  

Behaviorální pohovor je oblíbenou metodou zjišťování kompetenčního profilu účastníka. Jedná se o hloubkový rozhovor, kterým pomocí jasně kladených otázek zjišťujeme chování účastníka v rozličných situacích z praxe. Celá metoda je postavena na tezi, že pokud se daný člověk choval určitým způsobem v minulosti, bude se v budoucnu podobné chování pravděpodobně opakovat. 

Roleplay je další metodou, která prověřuje schopnosti a dovednosti účastníků. Jedná se o týmovou aktivitu, ve kterém účastníci řeší určitý manažerský problém dle konkrétního zadání. 

Na základě informací sesbíraných z uskutečněného development centra jsme následně dokázali identifikovat 9 talentů, kteří pokračovali v cestě naším talent programem.

 

Dlouhá cesta 

Nastal předvánoční čas. Pro někoho doba rozjímání, pohody a plánování zimních prázdnin. Pro nás to však byla doba brainstormingů a usilovné práce. Naše talenty jsme totiž postavili před nelehký úkol – vybrat si projekt, se kterým stráví další půlrok svého pracovního života. A to jistě není rozhodnutí lehké. Pomocná ruka se vždycky hodí, a proto jsme poprosili náš management a společně dali dohromady několikero námětů na možné projekty, které by byly pro chod naší firmy prospěšné. Talenti tak mohli přijít se svým vlastním námětem, anebo si vybrat z připravené „palety“ projektů. 

Naši talenti volili své projekty opravdu s rozvahou a vrhli se do jejich zpracování po hlavě. Podporu měli po celou dobu nejen ve svých mentorech, které si volili sami na základě preferencí, ale také ve sponzorech konkrétních projektů. Dostalo se jim několikero důležitých školení, které je nejen seznámila se všemi aspekty projektového managementu, ale také je vyzbrojila profesionálními prezentačními dovednostmi. Současně si také mohli zvolit individuální vzdělávací kurz, kterým doplnili vlastní vzdělávací potřeby.  

Nezapomněli jsme také na cenné sdílení know-how od zkušených kolegů, a proto jsme pro naše talenty uspořádali virtuální kávu s generálním ředitelem. Současně se talenti pravidelně setkávali v online prostředí a sdíleli slasti i strasti z aktuálního pokroku při práci na projektu.

 

Helena Moniuková, Team Leader 

Podle čeho jsi volila svého mentora a jaká byla vaše společná cesta?
„Mentora jsem volila strategicky, proto jsem si vybrala našeho IT Managera. Osobně jsem neměla příliš zkušeností s vývojem a vedením velkých projektů a věděla jsem, že právě on je v této oblasti zkušený. Nejtěžší pro mě bylo vůbec začít. Vybrala jsem si obrovský projekt a potýkala jsem se s tím, jak ho vůbec uchopit. Kde začít? Velmi mi pomohlo, že jsem vše mohla s mentorem probrat, poradit se. Pomohl mi robustní projekt rozdělit na dílčí části a pak už jsme mohli začít pracovat. I v průběhu celého programu byl pro mě velkou oporou. Nejen, že jsem s ním mohla konzultovat další kroky, ale poskytoval mi i skvělou zpětnou vazbu k mé práci. Moc děkuji!“

 

Velké finále: závěrečné prezentace 

Celá půlroční práce našich talentů měla směřovat k jednomu konkrétnímu termínu: závěrečné prezentaci projektu před managementem, která se konala v druhé polovině června. Byla to velká událost pro všechny. Účastníci talent programu měli konečně možnost prodat své „ovoce“ a představit svou práci v celé kráse. Management zase dostal prostor více poznat naše talenty a jejich potenciál. 

 

Tatiana Bibková, Claims Manager

Co ti talent program dal? 
„Vezmu to v bodech. Talent program mi toho dal opravdu hodně. Například:  

  • Neuvěřitelnou zkušenost a know-how projektového řízení, občas formou pokus omyl.  
  • Možnost chybovat a zkoušet to znova a znova.   
  • Velkou podporu a prostor pro můj osobní rozvoj.  
  • Možnosti seberealizace a improvizace. 
  • Rozšíření obzoru a nových možností v daném tématu. 
  • Lepší organizovanost a práci s časem. 
  • Odhodlání dělat věci jinak, aspoň to zkusit a jít nevyšlapanou cestou.  
  • Vědomí, že když člověk najde správné lidi a zvládne je propojit, můžou vzniknout zajímavé věci. 
  • Lepši argumentační a vyjednávací techniky.  
  • A jinak takový standard: pár šedivých vlasů a možná i vrásek. Ale to k tomu patří.  

Děkuji za vše! 

 

Zvonec a talent programu je konec?  

Ani za nic. Závěrečnou prezentací projektů to nekončí. Naše talenty máme v plánu rozvíjet dál. Ať už dalším pokračováním jejich stávajícího projektu nebo zapojením do dalších aktivit naší společnosti. Europ Assistance má spoustu šikovných kolegyň a kolegů, a právě talent program je skvělá příležitost, jak svůj talent ukázat a prodat. Už teď se těšíme na další běhy. 

Talentu zdar!