You are here

Privacy policy pro mobilní aplikace

Prohlášení o nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat

Společnost Europ Assistance s.r.o. jako provozovatel mobilních aplikací vám tímto oznamuje a zavazuje se k níže uvedenému.
 

Údaje, které zadáváte při registraci

Pro zajištění funkčnosti našich mobilních aplikací zadáváte při registraci některé z následujících osobních údajů:
Jméno
Příjmení
Datum narození
Email
Telefonní číslo
Typ vozidla
Registrační značka 
VIN
 
Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je především pro komunikaci s vámi a pro usnadnění procesu zajištění asistenčních služeb pro vás.
 
Dále využíváme za účelem lepší, včasnější a přesnější komunikace některých funkcí mobilních zařízení, pro které vyžadujeme povolení při instalaci aplikace – jedná se o polohové služby, odesílání zpráv SMS a přímé volání na telefonní čísla. Vyjmenované funkce přispějí hlavně k lepšímu poskytnutí našich služeb vám, zákazníkům.
 
Naše mobilní aplikace jsou napojené na službu třetí strany Google Analytics, která monitoruje a analyzuje chování uživatelů v našich mobilních aplikacích.
 
Naše společnost používá pro ochranu osobních dat politiku v souladu s mezinárodní normou kvality ISO 27001:2014.