Za dovolenou utratíme nejméně peněz a vracíme se na místa, která jsme již navštívili

Holiday Barometr 2024

Obyvatelé České republiky hodlají letos utratit za dovolenou nejméně peněz ze sledovaných zemí. Nejčastěji se o dovolené vrací na místa, která již navštívili, a mají nejmenší zájem o turisticky neznámé destinace. Nejméně berou v potaz i ekologické dopady cestování jako uhlíkovou stopu. Vyplývá to z průzkumu HOLIDAY BAROMETR, provedeného v jedenadvaceti zemích Evropy, Severní Ameriky, Asie, Středního východu a Oceánie pro Europ Assistance.

Průměrný Čech utratí podle reprezentativního průzkumu HOLIDAY BAROMETR letos za dovolenou (doprava, ubytování, strava, zábava) 1 494 €, tedy lehce přes 37 tisíc Kč. To je nejméně ze všech jedenadvaceti sledovaných zemí. S více než dvojnásobným dovolenkovým rozpočtem ve srovnání s námi počítají podle průzkumu ve Švýcarsku (4 023 €) a Velké Británii (3 127 €), přibližně dvojnásobek utratí i v Německu (2 969 €). Z mimoevropských zemí utratí za dovolenou nejvíce obyvatelé USA (3 952 €) a Austrálie (3 792 €). Naopak, nejpodobnější výdaje uvedli v průzkumu Poláci (1 648 €), Japonci (1 582 €) a respondenti z Malajsie (1 516 €).

Máme pro Vás letní 50% slevu na

cestovní pojištění TravelCare.

 

Nižší rozpočet souvisí s tím, že upřednostňujeme bližší destinace a častěji se spokojíme s ubytováním se snídaní,” uvádí v této souvislosti Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel Europ Assistance. “Na druhé straně se našich rozpočtů na dovolenou méně dotkly problémy způsobené inflací. Vliv inflace na plánování dovolené potvrdilo při průzkumu 23 % Čechů, zato 53 % Italů a 42 % Francouzů nebo Portugalců. Dalších 33 % Čechů nicméně připustilo, že inflace jejich rozhodování ovlivnit mohla.

 

 

Při výběru místa dovolené jsou Češi nejkonzervativnější ze všech sledovaných zemí. Dobrou zkušenost z předchozího pobytu jich uvedlo mezi motivy, proč si destinaci vybrali, celkem 51 %, nejvíce z obyvatel evropských zemí. Pouze 52 % Čechů zmínilo mezi kritérii, podle kterých se rozhodují, cestu do turisticky méně známých míst, což bylo mezi respondenty z Evropy naopak nejméně.

 

Největší rozdíly mezi sledovanými zeměmi ukázal průzkum v přístupech k ekologickým dopadům dovolených souvisejícím s cestováním a uhlíkovou stopou. Uhlíkovou stopu, která při cestách na dovolenou vzniká, vnímá jako problém pouze 23 % Čechů, nejméně ze všech zemí, zato 59 % Portugalců, 49 % Španělů a 48 % Italů. “V tomto případě se potvrdil trend, který se projevil již v našem předchozím průzkumu MOBILITY BAROMETR, věnovaném dopravním návykům,” uzavírá Lukáš Soural, obchodní a marketingový ředitel Europ Assistance. “Ekologické aspekty, spojené s cestováním a dopravou, vnímáme velmi vlažně, což se odráží jak v našem přístupu k uhlíkově stopě, tak například v nízké oblibě elektromobilů mezi českými motoristy.

Při dovolené chceme hlavně odpočívat, záměr, že budou z dovolené pracovat, připustilo v průzkumů pouze 18 % dotázaných Čechů,” dodává Lukáš Soural. “V případě Švýcarů (35 %) nebo obyvatel Velké Británie (35 %) je tento počet takřka dvojnásobný.”

 

 

Podrobné statistiky z jednotlivých evropských zemí

Jaký je Váš rozpočet pro nejbližší dovolenou, započítáme-li (dopravu, ubytování, jídlo, zábavu, atd.?

Evropské země, údaje v €:

EU FR UK BE DE CH AT ES PT IT PL CZ
2 446 2 102 3 123 2 736 2 969 4 073 2 499 2 145 1 961 2 041 1 648 1 494

Ostatní země:

MY HK JP SG IN AU US CA SA AE
1 516 2 955 1 582 2 811 2 419 3 792 3 952 2 743 2 623 3 010

Co bylo důvodem pro Váš výběr destinace? Odpovědi pro variantu "Již jsem tam byl a chci se vrátit".

Evropské země:

EU FR UK BE DE CH AT ES PT IT PL CZ
38 % 37 % 41 % 45 % 46 % 40 % 46 % 27 % 23 % 27 % 32 % 51 %

Ostatní země:

MY HK JP SG IN AU US CA SA AE
22 % 38% 41 % 41 % 15 % 32 % 28 % 28 % 20 % 18 %

Jak ovlivnily v tomto roce Vaši touhu cestovat následující důvody? Odpovědi pro variantu "Ekologické dopady cestování (uhlíková stopa)".

Evropské země:

EU FR UK BE DE CH AT ES PT IT PL CZ
40 % 45 % 33 % 36 % 36 % 41 % 33 % 49 % 59 % 48 % 41 % 23 %

Ostatní země:

MY HK JP SG IN AU US CA SA AE
62 % 36 % 32 % 49 % 72 % 27 % 28 % 34 % 58 % 59 %

Budete v místě dovolené pracovat?

Evropské země:

  EU FR UK BE DE CH AT ES PT IT PL CZ
Ano, už jsem to udělal v minulosti. 18 % 13 % 22 % 19 % 21 % 23 % 12 % 19 % 16 % 19 % 22 % 13 %
Ano, letos to bude poprvé. 9 % 7 % 13 % 7 % 10 % 12 % 8 % 9 % 9 % 11 % 9 % 5 %
Ne 73 % 80 % 65 % 74 % 69 % 65 % 80 % 72 % 75 % 70 % 69 % 82 %

Ostatní země:

  MY HK JP SG IN AU US CA SA AE
Ano, už jsem to udělal v minulosti. 43 % 27 % 15 % 26 % 56 % 18 % 32 % 22 % 63 % 51 %
Ano, letos to bude poprvé. 22 % 9 % 11 % 11 % 19 % 10 % 14 % 10 % 18 % 21 %
Ne. 35 % 64 % 74 % 63 % 25 % 72 % 54 % 68 % 19 % 28 %

Význam zkratek: EU Evropa, FR Francie, UK Velká Británie, BE Belgie, DE Německo, CH Švýcarsko, AT Rakousko, ES Španělsko, PT Portugalsko, IT Itálie, PL Polsko, CZ Česká republika, MY Malajsie, HK Hongkong, JP Japonsko, SG Singapur, IN Indie, AU Austrálie, US Spojené státy americké, CA Kanada, SA Saúdská Arábie, AE Sjednocené arabské emiráty.

Máme pro Vás letní 50% slevu na

cestovní pojištění TravelCare.