Sražená zvířata jsou příčinou 4000 výjezdů asistenčních společností

Sražená zvířata jsou příčinou 4000 výjezdů asistenčních společností | Europ Assistance

Během léta musí řidiči na svých cestách automobilem do zaměstnání i na dovolenou být ostražití a myslet na riziko srážky se zvěří. Ze statistiky členů České asociace asistenčních společností vyplývá, že právě sražené zvíře je každý rok příčinou více než 4 tisíc asistenčních výjezdů k poškozeným vozidlům. Kromě rozbitých nárazníků, čelních skel musí asistenční společnosti často vysílat do terénu vyprošťovací techniku pro auta, která po kolizi skončila mimo silnici, výjimkou bohužel nejsou ani případy s fatálními následky. Jen během současné letní sezóny se bilance případů zaviněných srážkou se zvířetem vyšplhala na téměř 200, nejčastěji dochází ke kolizím se zvěří v Ústeckém kraji.

Z praxe členů ČAAS vychází jako nejrizikovější pro střet se zvěří v létě brzké ranní a večerní hodiny, méně zastavěné lokality jako jsou lesy a pole s kukuřicí či řepkou (zvířata jsou omámená). Kolizí se zvěří nejčastěji dochází k poškození v přední části vozu, kde mají vozidla měkčí deformační zónu, proto bývají následky střetu velké. „Počítejme, že se jedná vždy o nárazník, světla a úchyty světel, čidla na parkování, chladič, čidla na adaptivní tempomaty, nádrž na vodu do ostřikovačů,“ vyjmenovává nejčastější škody Petr Bold, prezident ČAAS, a dodává: „Doporučujeme řidičům, aby se v případech, kdy již nelze střetu zabránit, nesnažili zvířeti vyhnout, protože pak jsou následky ještě fatálnější. Bohužel instinkty řidičů jsou mnohdy silnější, řidiči se nepodaří auto udržet na silnici a auta končí mimo ni. Po nárazu řidiči ztrácí orientaci, takže téměř polovinu těžce havarovaných vozidel po střetu se zvěří musíme následně vyprošťovat.“ 

Průměrné pojistné plnění se u střetu se zvěří pohybuje okolo 30 - 40 tisíc korun. Náhradu škody na poškozeném vozidle vám pojišťovna vyplatí pouze v případě, že jste pro tento případ pojištění. Krytí pro případ střetu se zvěří bývá součástí havarijního pojištění, popř. připojištění střetu se zvěří u povinného ručení. Náhradu škody po majiteli lze považovat pouze u chovné zvěře, za kterou je majitel zodpovědný. Asistenční společnost však motoristovi, který se střetl se zvířetem, pomůže prakticky vždy, bez ohledu na to, zda má sjednané speciální pojištění pro krytí tohoto typu škod. Podívejte se na parametry AutoCare, asistenční služby pro automobily, nebo asistence pro motorky MotoCare.

 

Rady pro motoristy:

OPATRNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Snižte riziko možného střetu se zvířaty snížením rychlosti jízdy a zvýšenou opatrností v místech, kde se dá výskyt zvěře předpokládat (v lesních úsecích, mezi poli). Rizikové oblasti na silnicích bývají označené příslušnou značkou.


PŘEDVÍDEJTE

Pokud vidíte zvěř u silnice, přepněte z dálkových světel na potkávací, aby zvěř nebyla oslněna a případně ji nechte přejít. 


NESNAŽTE SE VYHNOUT

Pokud se střetu se zvířetem již nedá zabránit, odborníci doporučují intenzivně brzdit, abychom před srážkou co nejvíce snížili rychlost, a vozidlo držet v přímém směru jízdy. Při čelním nárazu sice dojde k poškození automobilu, ale jeho konstrukce (deformační zóny) v maximální možné míře zabrání zranění posádky vozidla.

 

Střet se zvěří


OBAVY Z POKUTY

Ve většině případů k takovým nehodám dochází po náhlém a neočekávaném vběhnutí zvěře na komunikaci. Řidič na takovou situaci mnohdy nemá šanci zareagovat, proto ani většinou není označen za viníka dopravní nehody a není pokutován.


CO DĚLAT PO SRÁŽCE

Místo srážky označte výstražným trojúhelníkem, oblékněte výstražnou vestu a s posádkou čekejte mimo silnici. Snažte se minimalizovat riziko vzniku sekundárních nehod. Platí zákonná povinnost přivolat k takové nehodě Policii ČR. Se sraženou zvěří nijak nemanipulujte, zbytečně se k ní nepřibližujte a vyčkejte na příjezd policie.


KAM S NÍM?

Sražené zvíře není možné si nechat, protože takové jednání zákony ČR hodnotí jako pytláctví. O sraženou zvěř se postará myslivecké sdružení, správce honitby, místní myslivec atd.


ZVÍŘE UTEČE, NEMÁME DŮKAZ O SRÁŽCE

Policisté vyrozumí majitele či správce honitby, že došlo k nehodě a případnému zranění zvířete. Policisté řidiči předají protokol o dopravní nehodě.


PŘIVOLAT ASISTENČNÍ SPOLEČNOST

Kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny a společně koordinujte další postup odstranění nepojízdného vozu, popř. vyproštění či odtah do autoservisu.

 
ZVÍŘE NEBO ZVĚŘ?

Za zvěř jsou považována všechna divoká, nikým nechovaná zvířata (srny, divočáci zajíci atd.). Pokud jste ale srazili domácí zvíře (koza, ovce, pes atd.), škodu na vozidle vám musí uhradit jeho majitel, který měl povinnost zajistit, aby se toto zvíře volně nepohybovalo po vozovce.


Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) je organizací zastupující nejvýznamnější asistenční společnosti působící v ČR. Mezi členy ČAAS patří Europ Assistance, Global Assistance, Allianz Partners a Euro-Center. Nejčastěji využívanými jsou asistenční služby pro motoristy, asistenční zdravotní služby pro cestovní pojištění, domácí technické asistence pro obytné domy a byty, a právní asistence. Více informací najdete na www.caas.cz.

Zdroj: Tisková zpráva ČAAS - Sražená zvířata jsou příčinou 4000 výjezdů asistenčních společností