Společně k lepším zítřkům: naše CSR aktivity za rok 2023

Společně k lepším zítřkům: naše CSR aktivity za rok 2023

V naší firmě věnujeme velkou pozornost Corporate Social Responsibility (CSR) aktivitám, které realizujeme s cílem být iniciátory pozitivních změn. Snažíme se aktivně zapojit do projektů a aktivit, které mají pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.  Tyto programy nejen posilují naši společenskou odpovědnost, ale také podporují sounáležitost a týmového ducha mezi kolegy. Jak vypadal náš rok 2023?  

 

Běh pro Světlušku - Charitativní běh na podporu nevidomých 

Naše běžecké týmy z Olomouce a Prahy nasadily čelovky a zúčastnily se dobročinného Nočního běhu pro Světlušku. Jednalo se již o 12. ročník běhu, který měl úžasnou atmosféru a nabídl tak běžcům nevšední zážitek. Výtěžek z tohoto běhu je věnován na podporu nevidomých.  

 

 

Workshop k podpoře zdravotně znevýhodněných zaměstnanců 

Tento manažerský workshop byl zaměřený na podporu integrace zdravotně znevýhodněných kolegů ve spolupráci s neziskovou organizací Revenium. Cílem bylo otevřít tuto problematiku a uvědomit si, kolik kolegů trpí zdravotním znevýhodněním a jak k takovým lidem přistupovat.  

 

Ochutnávka kávy z NGO se zdravotně znevýhodněnými zaměstnanci 

V první polovině roku jsme mohli degustovat kávu od neziskové organizace se zaměstnanci se zdravotním postižením. Cílem bylo podpořit NGO, která navazuje spojení mezi zaměstnavateli a pracovníky se zdravotním postižením na českém trhu práce. 

 

Workshop na téma psychohygiena 

Vnitřní klid je zásadní pro celkovou spokojenost a my to víme! V rámci tohoto školení byly představeny techniky na zvládání stresu. 

 

Dobrovolnické dny 

Kolegové strávili placený den pomáháním v neziskové organizaci podle svého zájmu a preference. Někteří tedy byli uklízet zahradu v dětském domově, pomáhat v nemocnici nebo v útulcích pro opuštěná zvířata. se podívat ve zvířecích útulcích.  

 

 

Psycholog pro zaměstnance  

Duševní hygiena je pro nás prioritou, a proto letos byla poskytována péče psychologa pro zaměstnance, kteří čelili osobním problémům. 

 

Nábor 3 lidí se zdravotním postižením  

Do naší firmy byli tento rok přijati tři jednotlivci s různými zdravotními omezeními. 

 

Oslava mezinárodního dne žen a mezinárodního dne mužů  

U nás ve firmě oslavujeme jak ženy, tak muže. Všechny ženy tedy 8. března a všichni muži 11. listopadu obdrželi drobný dárek jako připomenutí toho, jak jsou důležití. 

  

Podpora LGBTQ+ komunity 

Letos jsme podpořili dnes již legendární akci Prague Pride. 

 

Inkluzivní jazyk v inzerátech   

Používáme inkluzivní jazyk v náborových inzerátech, tak aby naše týmy byly dostatečně rozmanité.   

 

Masáže nevidomých masérů 

Na obě pobočky jsme pozvali nevidomé maséry, kteří masírovali naše zaměstnance. 

 

Produkty od zdravotně znevýhodněných 

Vánoce jsou časem dobrých skutků. Koupili jsme proto vánoční dárky pro celou naši firmu z NGO, která zaměstnává pouze zdravotně znevýhodněné zaměstnance. 

 

 

Kampaň - alkohol  

Kampaň "Suchej únor" upozorňuje na to, že až 20 % pracující populace v Evropě má problémy spojené s užíváním alkoholu a my jsme se do kampaně přidali.  

 

Vánoce pro děti z dětského domova 

Už mnoho let spolupracujeme s dětským domovem Česká Kamenice. V listopadu nám opuštěné děti předaly přání, co by si přály od Ježíška. I letos naši zaměstnanci nakoupili dětem jejich vysněné dárky a pomohli jim tak splnit tajná přání.  

 

Holdingové kampaně 

Za českou pobočku se aktivně účastníme rozmanitých aktivit našeho holdingu.  

 

Firemní bazar

Oddělení HR a IT společně navrhlo a implementovalo firemní variantu internetového bazaru nazvanou BaNán, kde naši kolegové mohou nabízet k prodeji nebo poptávat různé výrobky a služby. Tímto způsobem jsme vytvořili prostor pro spolupráci a výměnu, která přispívá k posílení firemní kultury a udržitelnosti. 

 

Flexibilní úvazky a flexibilní pracovní doba 

Naše společnost aktivně podporuje své zaměstnance prostřednictvím nabídky flexibilních pracovních úvazků a zvláštního režimu pro rodiče s malými dětmi. Tato flexibilita umožňuje našim kolegům lépe vyvážit svůj pracovní a rodinný život a mít tak potřebný balanc.  

 

Talent program - rovnost a diverzita 

V rámci talentového programu prošli vybraní kolegové testováním podle metodiky Gallup - CliftonStrengths, což umožnilo identifikovat jejich silné stránky a zároveň získat i jiný pohled na kvality ostatních kolegů.  Věříme, že každý z nás přináší do týmu jedinečnou kombinaci silných stránek a tím vytváříme prostředí plné příležitostí pro každého z nás.