Pomáháme, kde můžeme

Pomáháme, kde můžeme | Europ Assistance

My v Europ Assistance máme ❤ na správném místě. Nejsou nám lhostejné nelehké osudy lidí, a proto pomáháme, kde můžeme. A rok 2021 nebyl v tomto ohledu výjimkou.

Naposled jsme například otevřeli své srdce dětem z dětského domova v České Kamenici. Společnými silami jsme jim připravili opravdu bohatého Ježíška. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Věříme, že dětičky měly velkou radost. 

Děkujeme, že pomáháte s námi.

 

Kde jsme v roce 2021 pomohli?

 

Dětský domov v České Kamenici – Země dětí 

Dětský domov v České Kamenici podporujeme už několik let. Nejenže děláme dětem Ježíšky, a plníme tak jejich vánoční přání, ale posíláme na konto domova i tučnou finanční podporu.  

Pevně doufáme, že v roce 2022 bude možné obnovit naši tradici a zase budeme moct pomáhat přímo v domově, třeba s údržbou jejich rozlehlé zahrady.

 

Hnutí Movember​

Minulý rok jsme také podpořili přední charitativní organizaci Movember, která úspěšně mění zdravotní stav mužů. Společnými silami jsme díky „kníraté“ kampani vybrali 10 000,-, které následně EA zdvojnásobila na finální částku 20 000,-. 

Nutno podotknout, že knírky našim zaměstnancům opravdu slušely. 

 

Dětské centrum Ostrůvek 

Dětské centrum Ostrůvek v olomouckém kraji se specializuje na komplexní péči o ohrožené děti už od nejútlejšího věku. My v Europ Assistance jsme se rozhodli, že jejich fungování finančně podpoříme.  Věříme, že náš dar pomůže k rozvoji jejich rozličných služeb.

 

 

ELPIDA 

Dlouhou spolupráci máme za sebou také s centrem Elpida, které pomáhá seniorům zůstat samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Ceníme si toho, co dělají pro seniorskou populaci, a proto jsme také finančně přispěli na jejich projekty podporující aktivní stárnutí. 

Pokud byste také rádi Elpidu podpořili, zakupte si "ponožky od babičky", které pletou členky centra Elpida s láskou a nadšením.

 

Sportovní klub vozíčkářů 

Od roku 2006 také finančně podporujeme Sportovní klub vozíčkářů. Proto jsme i v roce 2021 poslali klubu finanční podporu. 

Pevně věříme, že tento rok bude možnost se opět zúčastnit benefičního turnaje na podporu florbalových vozíčkářů. 

 

Podpořit dobrou věc se rozhodli také kolegové z obchodního, IT oddělení a z platformy domácí asistence. Finance, které jsme alokovali jednotlivým týmům za zrušený vánoční večírek se rozhodli darovat následujícím organizacím: 

Život 90 – pomoc osamělým seniorům a seniorkám k větší nezávislosti 

Nadace naše dítě – asistenční pejsek pro nemocného Danielka 

Click and feed – naplňte misku – organizace poskytující kvalitní krmivo zdarma pro útulky 

Nadační fond Vrba – pomoc ovdovělým rodinám s dětmi 

Anděl strážný – chceme žít doma – komplexní služby v oblasti tísňové péče v celé ČR určené pro seniory, zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné 

Asistenční služby pro rodiny pečující o děti s postižením 

 

Věříme, že tento rok bude spousta příležitostí, jak pomáhat i fyzicky. Rádi bychom totiž využili skvělý benefit, který Europ Assistance poskytuje svým zaměstnancům – den volna na dobrovolnictví. Pokud pandemická situace dovolí, rádi bychom pomáhali v dětském domově, běhali pro dobrou věc nebo třeba kompletovali ponožky, které pletou úžasné babičky z organizace Elpida. Příležitostí, bude jistě celá řada a my se na ně už teď těšíme. 

You live, we care!