Podzimní „starosti“ motoristů na silnicích: zvířata, kluzká vozovka na nevhodných pneumatikách

Srážka se zvěří

S příchodem podzimu musí motoristé počítat častěji s rizikem střetu se zvěří, kluzkou vozovkou i zhoršenou viditelností. Kromě případů rozbitých nárazníků, čelních skel vysílají členové České asociace asistenčních společností (ČAAS) do terénu častěji vyprošťovací techniku pro auta, která po kolizi skončila mimo silnici. Sražená srnka či zajíc je podle statistiky ČAAS každý rok příčinou více než 4 tisíc asistenčních výjezdů k poškozeným vozidlům. Podzimní počasí i nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky může častěji skončit nárazem do stromu. Značný vliv na zvládnutí krizové situace a zkrácení brzdné dráhy má i používání vhodných pneumatik. Používání zimních pneumatik od 1. listopadu do konce března upravuje zákon.

 

Zvíře na silnici = enormní riziko pro motoristu

V období říje roste riziko střetu vozidla se zvěří. Řada motoristů se mylně domnívá, že ke srážkám se zvěří dochází jen v noci, kdy je zvěř oslněna a strnule stojí na silnici. Z praxe členů ČAAS vyplývá, že ke střetu může dojít v kteroukoliv denní dobu, nejvyšší riziko je za svítání a za soumraku, kdy se vysoká nejčastěji pohybuje v okolí silnic. Konkrétně se nehody se zvěří stávají zejména v době 16-19 hodin a také ráno mezi 4-6 hodinou.

Při kolizi se zvěří nejčastěji dochází k poškození v přední části vozu, kde mají vozidla měkčí deformační zónu, proto bývají následky střetu velké, nejčastěji „to odnese“ nárazník, světla a úchyty světel. „Doporučujeme řidičům, aby se v případech, kdy již nelze střetu zabránit, nesnažili zvířeti vyhnout, protože při nezvládnutí úhybného manévru mohou být následky fatálnější, než při přímém střetu. Bohužel instinkty řidičů jsou mnohdy silnější, řidiči se nepodaří auto udržet na silnici a končí mimo ni. Téměř polovinu těžce havarovaných vozidel po střetu se zvěří je třeba vyprošťovat,“ říká Aleš Povr, tiskový mluvčí ČAAS.

 

Jak se zachovat, pokud již ke srážce auta se zvířetem dojde?

Z místa neodjíždějte, zavolejte Policii ČR, která zjistí majitele zvířete, či přivolá místní myslivecké sdružení. Při poškození vozidla se motoristé mohou obrátit na svou asistenční společnost, například prostřednictvím Linky pomoci řidičům 1224. Průměrné pojistné plnění se u střetu se zvěří pohybuje okolo 30 - 40 tisíc korun. Náhradu škody na poškozeném vozidle vám pojišťovna vyplatí pouze v případě, že jste pro tento případ pojištění. Krytí pro případ střetu se zvěří bývá součástí havarijního pojištění, popř. připojištění střetu se zvěří u povinného ručení. Asistenční společnost však motoristovi, který se střetl se zvířetem, pomůže prakticky vždy, bez ohledu na to, zda má sjednané speciální pojištění pro krytí tohoto typu škod.

 

Srážka se zvěří

 

Špatné podzimní počasí? Jezděte opatrně a na vhodných pneumatikách

Kluzká vozovka, mlha, nízké teploty i častější jízda za šera a tmy jsou nepříjemnosti, se kterými řidiči na začátku zimní sezóny musí počítat. Právě na podzim strmě roste riziko nárazu do stromu či jiné překážky mimo vozovku. Podle statistiky České kanceláře pojistitelů se v období 2010 až 2021 stalo více než 43 tisíc nehod, ve kterých figuroval strom.

Smutnou zprávou je, že tyto situace často končí zraněním nebo dokonce smrtí. Viníky jsou v těchto případech riziková jízda řidiče, který nepřizpůsobí svou jízdu stavu vozovky či nepříznivé počasí. Motorista musí na chladné počasí připravit i svůj automobil. „Doporučujeme řidičům, aby na podzim přizpůsobili jízdní styl aktuálnímu stavu vozovky. I když ještě není období, kdy používání zimních pneumatik upravuje zákon a letní pneumatiky mají v těchto teplotách lepší vlastnosti i na kluzkém podkladu, je potřeba přistupovat k jízdě podobně opatrně jako v zimním období,“ říká Aleš Povr.

Podle zákona mají řidiči povinnost od 1. listopadu používat zimní pneumatiky, pokud může být na silnici sníh, námraza či led, nebo to lze předpokládat. Přesto řada řidičů nutnost přezutí na svém autě podceňuje. Potvrzují to zkušenosti členů ČAAS, podle kterých jezdí na začátku zimní sezóny až každý pátý řidič na nevhodných či zcela špatných pneumatikách.


Skutečné případy asistenčních společností

Europ Assistance:

Klient při jízdě na hlavní komunikaci mezi polem a lesem srazil laň. Jelikož se jednalo o větší a těžší zvěř, došlo k totální škodě na vozidle. Na tomto případu je vhodné vyzdvihnout to, že i když člověk přizpůsobí jízdu daným podmínkám a má přehled o dění na komunikaci, nemusí to vždy stačit. Klient před srážkou laň viděl, stála kousek od okraje komunikace. Přizpůsobil tedy svoji rychlost a jízdu. Bohužel zvěř na poslední chvíli vběhla do komunikace a došlo ke střetu s přední částí vozidla. Naštěstí nedošlo ke zranění řidiče. Ten se zachoval správně, když bezodkladně kontaktoval Policii ČR, která přijela na místo a informovala o události myslivecký spolek. Dále řidič kontaktoval i svoji asistenční společnost, která na místo vyslala odtahovou službu a zajistila náhradní vozidlo.

Klient při jízdě na hlavní komunikaci srazil zajíce. Spousta lidí si může říct, že se jedná o malé zvíře, které nezpůsobí velkou škodu. Jedná se ale o mylnou představu. V tomto případě při srážce došlo k poškození celé přední masky a kapoty. Klient informoval Policii ČR a požádal o pomoc svoji asistenční společnost. Jelikož se jednalo o klienta, který provozoval se svým vozidlem rozvážku jídla, byla potřeba zajistit rychlá asistenční služba, aby si klient mohl zajistit přeložení nákladu do nového vozidla a pokračovat dále. Odtahová služba byla ke spokojenosti klienta na místě do 30 minut. Nehoda se stala v pozdní odpolední hodině, kdy je snížená viditelnost.

 

Srážka se zvěří

 

Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) je organizací zastupující nejvýznamnější asistenční společnosti působící v ČR. Mezi členy ČAAS patří Europ Assistance, Global Assistance, Allianz Partners a Euro-Center. Nejčastěji využívanými jsou asistenční služby pro motoristy, asistenční zdravotní služby pro cestovní pojištění, domácí technické asistence pro obytné domy a byty, a právní asistence. Více informací najdete na www.caas.cz.

 

Zdroj: Tisková zpráva ČAAS