Nejčastější příčina nepojízdného elektromobilu? Prasklá pneumatika

Nejčastější příčina nepojízdného elektromobilu? Prasklá pneumatika

Počet nově přihlášených elektromobilů v ČR za minulý rok přesáhl 2600. Podle statistik brázdí české silnice více než 10 tisíc osobních vozů poháněných čistě elektřinou. Také řidičům elektromobilů v nouzi pomáhají asistenční společnosti, jejichž služby získávají řidiči k pojištění vozidla. Podle členů České asociace asistenčních společností (ČAAS) s přibývajícím počtem elektromobilů přibývá také počet asistenčních zásahů. Zatímco v roce 2019 šlo o nižší desítky případů nepojízdných elektromobilů, vloni to bylo 240. Příčinou jsou nejčastěji běžné poruchy, které se objevují u všech aut, defekty pneumatik či srážka s překážkou. Naopak vybitou baterii musely asistenční společnosti řešit pouze minimálně.

 „U nepojízdných elektromobilů převládají běžné závady, které se řeší i u vozidel se spalovacími motory. Nejčastější příčinou jsou defekty kol a problémy s imobilizérem. Ani v zimě se ve statistikách asistenčních společností naopak téměř neobjevují zásahy z důvodu vybité baterie,“ vysvětluje Aleš Povr, tiskový mluvčí České asociace asistenčních společností. V takových případech se elektromobil převeze k nejbližší nabíjecí stanici, popř. do autorizovaného servisu. Za relativně nízkým počtem závad elektromobilů oproti vozům se spalovacím motorem stojí i stáří a opotřebení vozu. Dokazuje to statistika Svazu dovozců automobilů, podle níž průměrný „věk“ osobních automobilů v ČR přesahuje hranici 15 let. Přitom nejstarší elektromobily, které se na našich silnicích pohybují nejsou starší než 10 let.

Elektromobil je z pohledu asistenčních společností stále především automobil, proto je i velká většina asistenčních zásahů principiálně shodná s vozidly se spalovacím motorem. Díky absenci spalovacího motoru odpadá velká skupina poruch, jakou jsou problémy se startováním, turbem, palivem či samotným motorem (rozvody, vstřiky, EGR atd.). Zásahy u poruch i u nehod elektromobilů však mají svá specifika, proto je nezbytné proškolení posádek zásahových vozidel pro tento typ případů a důsledné dodržování pokynů výrobce. Přestože jsou všechna vozidla, tedy i elektromobily, konstruovány s ohledem na maximální ochranu posádky, záchranářů i dalších zasahujících osob před úrazem elektrickým proudem s vysokým napětím, tak jsou technici pečlivě proškolováni, jak u tohoto typu zásahu postupovat. Ve větší míře jsou pro odtahy elektromobilů využívána asistenční vozidla s hydraulickou rukou, což samo o sobě snižuje riziko úrazu elektřinou.

Drtivou většinu problémů zvládne odstranit proškolený technik na místě, nebo je vozidlo odtaženo do servisu. Pak je motoristům k dispozici i podobná škála návazných služeb jako například možnost zajištění náhradní dopravy, náhradního vozidla případně ubytování. Možnost dobít baterii elektromobilu přímo v terénu pomocí mobilní dobíjecí stanice zatím členové ČAAS nevyužívají. „Asistenční společnosti pečlivě sledují vývoj a trendy v elektromobilitě a jsou připraveny pomoci všem svým klientům, včetně majitelů elektromobilů. Očekáváme, že počet vozů s elektrickým pohonem v ČR poroste, a to i díky očekávané státní podpoře,“ doplňuje Povr. 

 

Česká asociace asistenčních společností (ČAAS) je organizací zastupující nejvýznamnější asistenční společnosti působící v ČR. Mezi členy ČAAS patří Europ Assistance, Global Assistance, Allianz Partners a Euro-Center. Nejčastěji využívanými jsou asistenční služby pro motoristy, asistenční zdravotní služby pro cestovní pojištění, domácí technické asistence pro obytné domy a byty a právní asistence. Více informací najdete na www.caas.cz.

 

Zdroj: Tisková zpráva ČAAS - Nejčastější příčina nepojízdného elektromobilu? Prasklá pneumatika