Máte elektrické auto? A mohla bych ho vidět?

Máte elektrické auto? A mohla bych ho vidět? | Europ Assistance

Replikou na hlášku ze známého českého filmu otevíráme téma více než aktuální a žhavé. Elektromobilita. Termín tak nový, že ho vlastně zatím nezná ani slovník Ústavu pro jazyk český. Nicméně termín velice významný, který v odborných i laických diskuzích s tématem automobilových trendů zaujímá čím dál výsadnější postavení.

ELEKTROMOBILY TU BYLY UŽ PŘED 120 LETY 

Vězte, že auta na elektrický pohon nejsou žádnou významnou novinkou. První elektromobil sestrojil už v roce 1895 František Křižík. Éru elektromobilu zastavilo masivní využívání benzínu a nafty. Spalovací motory tu s námi byly více než sto let. Proč ten čas minulý? Jejich používání bude totiž v rámci osobní dopravy do budoucna významně omezeno. 

 

SPALOVACÍ MOTORY A ZNEČIŠTĚNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Zcela zásadní je totiž boj naší civilizace se škodlivými emisemi, konkrétně s CO2. Vysoký podíl emisí stojí za rozvojem celé řady civilizačních onemocnění, má souvislost s globálním oteplováním planety. Doprava je původcem největšího znečištění ovzduší v našich městech a způsobuje čtvrtinu produkce emisí v Evropě. Silniční doprava se na této produkci podílí ze 70 %. Zároveň stav zásob fosilních surovin dělá vrásky na čele nejednomu představiteli odpovědných odvětví. 

 

PŘÍSNÁ LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE V RÁMCI DOSAŽENÍ KLIMATICKÉ NEUTRALITY 

Evropská unie zamýšlí zavést od roku 2035 velice přísné emisní předpisy, které automobilky nebudou schopny splnit ani v případě hybridních pohonů. Nová norma na provoz motorů spalujících fosilní paliva bude známa letos v červnu. Zatím se situace jeví tak, že auta na čistě elektrický pohon budou jedinou možností, jak těmto přísným emisním podmínkám dostát.  

 

 

ELEKTROMOBILITA NENÍ ČERNÁ NEBO BÍLÁ  

Jádro celé problematiky je poměrně složité. Výhodou je bezesporu snížení hodnot škodlivých emisí v ovzduší zejména velkých měst. Bohužel těžba lithia, které se pro výrobu baterií využívá, je označována za neekologickou. Zároveň není vyřešena otázka recyklace či likvidace starých baterií, jejichž živnost je udávána na 15 let. O tom, nakolik je provoz elektromobilu skutečně ekologičtější variantou k tradičním typům motoru, rozhoduje především to, jaká elektrárna je původcem energie, kterou baterii dobíjíme. 

 

JAK JSME NA TOM U NÁS 

Ve využívání elektromobilů nezaujímají Češi první příčky v Evropě, spíše ty poslední. Aktuálně na našem území jezdí asi 8000 plně bateriových aut. Stát využívání elektromobilů nijak nepodporuje. Ne nevýznamnou otázkou je také zdejší automobilový průmysl, který tvoří 10 % HDP. Průmyslové podniky, které vyrábějí nebo kompletují vozidla nebo jejich komponenty, vytvářejí pracovní příležitosti pro značné množství zdejších obyvatel. Ne každý subjekt může svoji výrobu přizpůsobit novým podmínkám a požadavkům. Výrobci automobilů jsou zároveň vázáni platit v případě nesplnění přísných emisních limitů vysoké pokuty. To, že Česká republika a potažmo Evropa v oblasti elektromobility zaostává za ostatními kontinenty, příliš lichotivé není. Z těch úspěšnějších zaoceánských hráčů jmenujme například výrobce Tesla, který je aktuálně považován za nejhodnotnějšího automobilového výrobce na světě a jehož akcie za poslední dobu raketově vzrostly. 

 

VIZE JE ZELENÁ 

Máme před sebou velký kus cesty. Ať už v oblasti inovací v rámci našeho průmyslu, jenž byl vždy považován za kolébku světového automobilismu, tak na úrovni provozu zdejších elektráren, které by se měly stále ve větším podílu orientovat na obnovitelné zdroje. Pevně věříme, že i v rámci asistenčních služeb půjdeme s dobou, navážeme na náš úspěšný projekt se společností GreenGO a dáme zelenou i dalším formám podpory provozu elektromobilů u nás.