Jaká je budoucnost elektromobility v Česku?

Budoucnost elektromobility v Česku

Téma Elektromobility, i přes složitou politicko-ekonomickou situaci, neztratilo ze své důležitosti. Plány Evropské unie na novou emisní normu, i přestože se její původně nastavené parametry zmírnily, počítají se stále velmi přísnými podmínkami. V rámci ní by se od roku 2035 již neměla vyrábět žádná vozidla se spalovacím motorem na fosilní paliva. 

 

Jak jsou na tom s elektromobilitou v Evropě? 

Dalo by se říct, že čím více na západ a na sever, je přístup k alternativním pohonům vstřícnější. Důvodem jsou mnohé výhody jako daňové úlevy při pořízení vozu nebo levnější parkování. Kritici těchto úlev zastávají názor, že čím bude podíl elektromobilů větší, tím znatelnější dopad na státní pokladnu různé úlevy budou mít. Bez různých úlev a dotací bude pořízení a provoz elektromobilů pro koncového uživatele velmi nákladný.
 

Elektromobilita v Česku 

Česká republika významnými dlouhodobými plány na rozvoj elektromobility bohužel nedisponuje. Ministerstvo průmyslu ještě v rámci předchozí vlády vyhlásilo možnost získat na nákup elektromobilu dotaci, ta však platí pouze pro firemní klientelu. V rámci Národního plánu obnovy počítá Ministerstvo průmyslu s částkou 940 miliónů korun, která má zajistit nákup 3525 elektromobilů, 30 vodíkových osobních vozidel a 1000 cargo e-kol. Nicméně opět se dotace bude týkat pouze podnikatelských subjektů. Zatím se tedy s řadovými občany nepočítá. I když podpora pořízení a provozu elektrovozidel není závratná, na druhou stranu nutno podotknout, že síť dobíjecích stanic je u nás dostatečná. Česká republika se svými 550 dobíjecími stanicemi tak patří k nejhustěji pokrytým evropským lokalitám.
 

Budoucnost elektromobility v Česku
 

Vodík jako alternativa 

Nevýhody klasických elektromobilů jsou obecně známé. S ohledem na ně se pozornost upíná k alternativní vodíkové metodě. Slibnou variantou je vodíková technologie v podobě akumulace energie do palivového článku. Je to metoda ekologičtější – jediným odpadním produktem je čistá voda a životnost palivového článku je větší než životnost autobaterie. Nicméně i tato metoda má zatím svá „ale“, mezi ta nejvýznamnější patří vysoká nákladnost při převážení tekutého vodíku do továren a dobíjecích stanic. Samotný palivový článek je rovněž nákladným už v samotné jeho výrobě. 
 

Vizí je kombinace využití elektromobilů a vodíkových automobilů 

Slibnou variantu představuje kombinace elektromobilů na autobaterie a vozidel s vodíkovou technologií, přičemž bude třeba chytře vytěžit výhody každé z technologií pro konkrétní provoz. Ve městech, při jízdách na kratší vzdálenost, by se s ohledem na malou kapacitu autobaterií daly využívat klasické elektromobily, a to i například pro veřejnou dopravu. Vodíková technologie bude s ohledem na zdroje a výhody zase dobře využitelná především na poli mezistátní a mezikontinentální nákladní dopravy.  

S optimalizací pořizovacích cen můžeme počítat, nejdříve u elektrovozidel, později i u vodíkových pohonů. S ohledem na aktuální politickou situaci, válku na Ukrajině a další okolnosti však nelze nic konkrétního nyní předvídat.

 

 

Nejčastější příčina nepojízdného elektromobilu? Prasklá pneumatika

Na elektromobily si musí zvykat i asistenční společnosti, které nejčastěji vyjíždějí na pomoc kvůli běžným poruchám, jako jsou defekty pneumatik či srážka s překážkou. Proškolený technik zvládne jednoduché závady odstranit přímo na místě. V případě složitějšího problému jsou vozidla odtahována do nejbližšího autoservisu. Při odtahu Europ Assistance nabízí klientům AutoCare se širokou škálou služeb, jako je například zajištění náhradní dopravy, náhradního vozidla či ubytování.