Co dělat, když vám cestu zkříží zvěř?

Co dělat, když vám cestu zkříží zvěř? | Europ Assistance

Věděli jste, že právě střet se zvěří je v České republice nejčastější příčinou dopravních nehod? Právě podzim a jaro se řadí k nejrizikovějším obdobím z pohledu nebezpečí srážky se zvěří. Obezřetnými řidiči bychom však měli být po celý rok. V Europ Assistance o tom víme své, a proto jsme pro Vás připravili užitečný článek, který Vám poradí, jak střetu se zvěří předcházet a jak se chovat v případě této nenadálé situace. Naše asistenční služby jsou tu i v těchto případech pro Vás.

STŘET SE ZVĚŘÍ JAKO NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINA DOPRAVNÍ NEHODY

Podzimní a jarní období můžeme bezesporu řadit k těm nejrizikovějším, co se týká pravděpodobnosti nebezpečí střetu se zvěří. Můžeme být sebevětší milovníci zvířat, avšak bez notné dávky předvídavosti rizika jen tak nesnížíme. A předvídavými motoristy musíme být nejen na podzim a na jaře, ale v průběhu celého roku. Prostě pořád. Ač je právě střet se zvěří nejčastější příčinou dopravních nehod, smutným obrázkem je fakt, že počet případů nijak neklesá, ale naopak rok od roku roste. Důvodem je především houstnoucí provoz, ale také větší množství zvěře, která se v některých oblastech výrazně přemnožila.

 

JAK SRÁŽCE SE ZVĚŘÍ PŘEDCHÁZET?

Důležitá je především obezřetnost – proto v případě, že projíždíme oblastí s pravděpodobným výskytem zvěře (lesy, pole), upravíme adekvátně rychlost.

Pokud srážce se zvířetem již není možné zabránit, vždy volíme čelní náraz. Přední část vozidla je konstruována na tvrdé nárazy a lépe nás ochrání. Snaha vyhnout se zvířeti totiž může způsobit smyk, který často vede k bočnímu nárazu například do stromu, což je pro posádku auta mnohem nebezpečnější.

 

 

JAK SE PŘI SRÁŽCE ZVĚŘE ZACHOVAT?

1. ZDRAVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ!

V případě, že ke srážce se zvěří skutečně dojde, pravidlo číslo jedna je nasnadě: zachovejme chladnou hlavu. V první řadě je nutné okamžitě zastavit u krajnice a ověřit, zda nedošlo ke zranění nějaké osoby. Pokud jsou na místě zranění, je nutné nejprve poskytnout první pomoc a zavolat rychlou záchrannou službu, jejichž pokynů se budeme řídit.

2. VAROVÁNÍ PRO OSTATNÍ ŘIDIČE

Následně ihned přikročíme k označení místa nehody. Oblečeme si reflexní vestu a vyznačíme místo nehody výstražným trojúhelníkem. Ten musíme umístit nejméně 100 m za vozidlo v případě, že se nehoda stala na dálnici. Pokud se nehoda stala mimo dálnici, značíme nejméně 50 m za vozidlem.

3. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ VOLÁME POLICII ČR

Policii ČR kontaktujeme vždy, když dojde ke srážce se zvěří. Situaci jim popíšeme a vyčkáme na příjezd. Řada lidí se řídí pravidlem, že pokud není škoda na autě vysoká a nedošlo ke zranění osob, přítomnost policie nevyhledají a řeší situaci po svém. To však v případě srážky se zvěří neplatí! Přestože auto nebylo skoro poškozeno, sražením zvěře jsme způsobili škodu třetí osobě (mysliveckému sdružení) a je potřeba tuto situaci řešit s Policií ČR. Pokuty se bát nemusíte. Tento incident se považuje za nezaviněnou nehodu.

Mýlí se také ten, kdo si myslí, že si sraženou lesní zvěř může odvézt domů pro další zpracování. Tento čin by byl nejen hodnocený jako krádež, ale navíc zde nemáme absolutně žádnou jistotu, že zvíře není nijak nemocné. I z tohoto důvodu prosíme, abyste na zvíře nesahali a nesnažili se mu pomoct. Navíc pokud je raněné, může se pokusit zaútočit.

4. INFORMUJEME ASISTENČNÍ SLUŽBU

Při čekání na příjezd Policie ČR promptně kontaktujeme asistenční službu pojišťovny, kde máme sjednané zákonné nebo havarijní pojištění. Asistenční služba nám poradí, jak dále postupovat a co zdokumentovat, aby proběhlo vyřízení pojistné události co nejefektivněji. V případě nepojízdného auta také zařídí odtah do servisu a další náležitosti.

5. CO DĚLAT, KDYŽ ZVÍŘE OD MÍSTA NEHODY UTEČE?

V tomto případě nemusíme mít obavy, že bychom neměli k dispozici dostatečné důkazy pro prokázání pojistné události. Podle charakteru poškození vozu je pojišťovna sama schopná určit, jakým způsobem k poškození vozidla došlo. Často je možné důvod poškození identifikovat na základě biologických stop, které zvíře na autě zanechalo. Veškeré tyto informace nezapomeňte co nejpodrobněji nahlásit asistenční službě.

 

VŽDY SI OVĚŘÍME, ZDA POJIŠTĚNÍ KRYJE RIZIKA STŘETU SE ZVĚŘÍ

Aby bylo možné škodu proplatit pojišťovnou, je nutné si ověřit, že naše havarijní či zákonné pojištění kryje také rizika střetu se zvěří. V tomto případě máme 100% jistotu, že nám s řešením vzniklé situace pomůže třeba zrovna koordinátor asistenčních služeb Europ Assistance.