10 kroků k úspěšné výměně pneumatiky

10 kroků k úspěšné výměně pneumatiky

Věděli byste si s prasklou pneu poradit? Pokud ne, máme pro vás jednoduchý návod, který v 10 krocích napoví, jak si s tím úspěšně poradit. Nejen velikonoční cestování bez defektů vám přeje Europ Assistance.

1. Má váš vůz manuální převodovku? Zařaďte první rychlostní stupeň a zatáhněte ruční brzdu. Automatickou převodovku nastavte do polohy parkování


2. Uvolněte šrouby na kole pomocí křížového klíče. 


3. Zvedněte vozidlo automobilovým zvedákem tak, aby se pneumatika nedotýkala země. POZOR: automobilový zvedák musíte vždy umístit do místa označeného na vozidle (viz příručka vozidla). 


4. Uvolněte a odeberte šrouby na kole. Pomůže vám opět křížový klíč. Následně sundejte kolo. 


5. Odstraňte nečistoty a nasaďte novou pneumatiku. 


6. Připevněte pneumatiku šrouby, ale nedotahujte je. 


7. Spusťte automobil tak, aby se pneumatika dotkla země. 


8. Dotáhněte šrouby kol na kříž. 


9. Zvedákem vozidlo spusťte úplně na zem. 


10. Po první jízdě zkontrolujte šrouby a případně je dotáhněte.