You are here

Vedení skupiny

Organizace zaměřená na růst a inovaci

 
Organizační struktura vedení Europ Assistance Holding představuje základ pro strategický rozvoj a inovaci služeb skupiny. Organizace Europ Assistancese skládá ze 6 mezinárodních divizí (International Business Units) a 5 výkonných ředitelství.

 

6 obchodních divizí (International Business Units)

 
Divize jsou funkčními ziskovými centry se zaměřením na mezinárodní aktivity v jejich sféře působnosti:
 
  • 4 regionální divize – řízení obchodních činností se zamřením na specifické požadavky v daném regionu
  • Divize International Health Solutions (IHS) – zaměření na služby zdravotního pojištění po celém světě, lokální poskytování zdravotní asistence a zajištění lékařské péče v zahraničí
  • Divize International Automobile (AISM – Automotive International Sales & Marketing) – koordinace Automotive projektů na Evropské a celosvětové úrovni

 

5 výkonných ředitelství

 
  • Řízení lidských zdrojů
  • Informační systémy, provozní postupy a reengineering
  • Marketing a rozvoj mezinárodní spolupráce
  • Komunikační strategie a Sociální odpovědnost (Corporate Social Responsibility)
  • Řízení rizik