You are here

Potvrzení kvality služeb

Ve dnech 1. a 2. listopadu v Europ Assistance proběhl pravidelný dozorový audit dle normy ISO 9001:2009. Společnost Europ Assistance potvrdila kvalitu řízení interních procesů. V letošním roce, i na základě výsledku auditů minulých let, společnost požádala také o certifikaci dle normy ISO 20000-1. Tato norma se věnuje více detailněji řízení procesů kvality v odvětví služeb a je vhodná pro oblast call center a ICT provozů. Certifikát pro tuto normu Europ Assistance získala. 

"Kvalita je jedním ze základních pilířů poskytování našich služeb. Jsme rádi, že jsme i přes pozitivní výsledky obou auditů získali doporučení pro další rozvoj systému řízení procesů. Uvědomujeme si také, že opravdovou kvalitu služeb neoceňují certifikační autority, ale především naši zákazníci při každodenním čerpání služeb. Výsledek auditu v podobě získání obou certifikátů nás velmi potěšil a povzbudil do další práce." řekl při této příležitosti Vladimír Fuchs, ředitel společnosti.