You are here

Pokus klicova cisla

Velice dynamický růst zaznamenala společnost na trzích České a Slovenské republiky. Významný finanční růst byl podpořen zejména uvedením nových asistenčních projektů a rozvoj spolupráce se stávajícími partnery a zákazníky.

Čísla Europ Assistance Group

Svým obratem i počtem asistenčních zásahů se Europ Assistance Group celosvětově řadí na druhé místo v oboru, a zároveň je v současné době nejdynamičtější společností v oboru poskytování asistenčních služeb. Dlouhodobě skupina vykazuje významný růst všech finančních ukazatelů a významný rozvoj služeb.

Obrat Zisk