You are here

Podporujeme: Dětský domov Země dětí

Europ Assistance v listopadu rozšířila působnost v rámci aktivit sociální odpovědnosti. V této oblasti Europ Assistance dlouhodobě podporuje Českou federaci florbalu vozíčkářů a nyní přibývá další. „Naše společnost se zaměřila na mimopražské projekty a vybrala dětský domov Země dětí v České Kamenici. Vzhledem k potřebě nutných stavebních úprav souvisejících s legislativními změnami a s ohledem na sociálně-ekonomický stav této oblasti se naše společnost rozhodla podpořit tento dětský domov nejen jednorázovým finančním darem“, říká Jakub Hoďánek, obchodní ředitel společnosti. U příležitosti společenského setkání obchodních partnerů, které se konalo dne 29. 11. 2012 v prostorách Žižkovské věže, předala Europ Assistance dětskému domovu šek v hodnotě 100 tisíc Kč, který z rukou generálního ředitele Ing. Vladimíra Fuchse převzala ředitelka dětského domova Země dětí Ing. Iva Hřídelová. Další plánované aktivity se zaměří na dlouhodobou koncepční spolupráci, kdy zaměstnanci EA budou pomáhat dětskému domovu a jejich obyvatelům přímo v místě. Do budoucna mj. plánujeme nabídnout dětem z DD možnost stáže v naší společnosti.

Více informací o dětském domově naleznete na adrese: http://ddzemedeti.cz/dd-zeme-deti/