You are here

Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jak ho můžete kontaktovat?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů a s výkonem všech Vašich práv je Vám k dispozici pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat (např. se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi) na adrese: Europ Assistance, s.r.o., IČO: 25287851, se sídlem Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, dpo@europ-assistance.cz.