You are here

Jste povinni předat nám údaje, které po Vás žádáme?

Není-li v této informaci či konkrétním případě uvedeno jinak, pak se jedná o údaje, jejichž předání vyžadujeme, neboť jsou potřebné pro přípravu či uzavření smlouvy, pro plnění smlouvy, plnění právní povinnosti či pro ochranu našich oprávněných zájmů.
Příklad: Při uzavření smlouvy požadujeme Vaše identifikační údaje, neboť bez nich bychom nemohli uzavřít smlouvu ani plnit své smluvní závazky (typicky likvidovat pojistnou událost), povinnost identifikovat pojistníka je též naší zákonnou povinností a zpracováváme je též pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. pro vymáhání dlužného pojistného).