You are here

HappyHome

HappyHome

  • koordinace pomocí specialistů
  • výjezd specialisty řemeslníka
  • výjezd zámečníka
  • ubytování v případě neobyvatelné domácnosti
  • právní asistence
  • informační služby
  • nadstandardní limity

HappyHome - služby pro Vaši domácnost

Pojištění asistenčních služeb HappyHome je určeno zákazníkům pro zajištění bezplatné pomoci v případě nouzové situace ve Vaší domácnosti, poruchy spotřebičů či právních dotazů.

 

Na jaké události se program HappyHome vztahuje?

V případě, že máte sjednáno pojištění HappyHome, Vám Europ Assistance zajistí služby bezplatné asistence při nouzové situaci ve Vaší domácnosti, kdy bude potřeba pomoci instalatéra, topenáře, plynaře, sklenáře či elektrikáře, při zabouchnutí dveří (pomoc zámečníka), při poruše domácích elektrospotřebičů, při spotřebitelských sporech či v případě právních otázek týkajících se Vašeho bydlení.

Na koordinátory asistenční centrály se můžete obrátit i v jakýchkoliv dalších případech, např. když potřebujete poradit kontakt na řemeslníka, právníka, či např. stavební úřad.

 

HappyHome - rozsah pojistného krytí

Pojištění zahrnuje poskytování bezplatných služeb pomoci v nouzové situaci v domácnosti, pomoc zámečníka, zajištění opravy domácích elektrospotřebičů, zajištění náhradního ubytování či právní asistence.

Detailní popis služeb a způsob využití jsou popsány v Pojistných podmínkách pro pojištění HappyHome.

 

Technická pomoc
Oprava domácích elektrospotřebičů
Náhradní ubytování
Právní asistence

Mobilní Aplikace

Vyzkoušejte naše mobilní aplikace

Hodnocení od našich klientů

Hodnocení spokojených klientů