You are here

Dochází k plně automatizovanému rozhodování?

V rámci povinnosti postupovat obezřetně a pro ochranu našich oprávněných zájmů posuzujeme rizika též na základě analýz údajů zájemců o pojištění, pojistníků a pojištěných (tzv. profilování), a to i před uzavřením smlouvy (např. jaká je pravděpodobnost vzniku pojistné události, zda budete schopen plnit své smluvní závazky). Profilování též používáme za účelem vytvoření nabídky, která nejlépe odpovídá Vašim potřebám a pro účely rozhodnutí, se kterými nabídkami oslovíme své klienty. V rámci těchto analýz však nikdy nedochází k plně automatizovanému rozhodování.