You are here

Rady pro Vás

Vždy u sebe noste kartičku k Vašemu pojištění

V případě náhlého onemocnění nebo úrazu je "KARTIČKA POJIŠTĚNCE" stejně důležitá jako Váš pas. V případě návštěvy lékaře musíte předložit oba tyto doklady.

Ke každému vyšetření si vyžádejte lékařské zprávy a účty

Pokud jste za ošetření zaplatili na místě, tak po návratu do ČR předložte tuto dokumentaci Vaší pojišťovně.

Při telefonickém styku s asistenční službou mějte připraveny základní údaje

  • číslo pojistné smlouvy
  • jméno, rodné číslo a místo bydliště pojištěného
  • adresu pobytu v zahraničí
  • telefonní spojení, kde je možné pojištěného nebo jeho doprovod zastihnout
  • druh onemocnění, zranění nebo druh žádané pomoci
  • v případě, že se pojištěný již nachází ve zdravotním zařízení uveďte adresu tohoto zařízení s telefonním kontaktem, případně jméno ošetřujícího lékaře

V případě způsobení škody třetí osobě si zajistěte úřední záznam o celé události

Ušetříte si tak mnohé nepříjemnosti při pozdějším projednávání celého incidentu, obzvláště v případě nutnosti finančního odškodnění. Nenechte se odbít tvrzením poškozeného, že se později nějak domluvíte, ale raději si zajistěte záznam od kompetentní osoby (např. Policie).

Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení věci či zavazadla vyžádejte si k události úřední záznam

K uplatnění nároku za vzniklé škody budete vždy potřebovat úřední záznam (od policie nebo organizace odpovědné za škodu, např. hotel).

Úřední záznam musí obsahovat:

  • seznam poškozených, ztracených nebo odcizených věcí
  • při odcizení způsob překonání překážek, které věci před odcizením měly zabezpečit

Dále po Vás pojišťovna může požadovat

  • úředně ověřený překlad úřední zprávy do českého jazyka
  • doklad o pořízení poškozených, ztracených nebo odcizených věcí

Tipy

Nezapomeňte si před dovolenou pořídit zdravotní pojištění