You are here

Likvidace pojistných událostí

Europ Assistance pečuje o klienty před, během a po návratu z cest. V případě pojistné události, kdy klient po návratu ze zahraničí nárokuje úhradu škody Europ Assistance v co nejrychlejším čase zajišťuje pro své obchodní partnery veškeré likvidační úkony tak, aby škoda byla vyřízená co nejdříve.

V rámci likvidace pojistných událostí poskytuje Europ Assistance díky týmu interních likvidátorů služby:

  • příjmu hlášení pojistných událostí
  • registrace a evidence škod
  • kompletace potřebných dokumentů
  • posouzení škody z hlediska výše plnění
  • vyřízení veškeré potřebné korespondence mezi klientem a pojišťovnou
  • a další...

Europ Assistance s.r.o. je zapsána v Registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ČNB jako samostatný likvidátor pojistných událostí.