You are here

AutoCare SK

AutoCare SK

  • pomoc v prípade nehody, poruchy, defektu pneumatiky alebo vybitia batérie 
  • odtahnutie zo zahraničia späť do SR
  • krytie na cestách v Slovenskej republike i v zahraničí 
  • najvyššie limity na slovenskom trhu

Vernostná zľava pre klientov ZSE Energia

Zákazníci spoločnosti ZSE Energia získavajú v rámci partnerskej spolupráce Europ Assistance a ZSE Energia zľavu na dohodnutie programu AutoCare. Špeciálna zľava 20% bude poskytnutá po vyplnení zľavového kódu do on-line formulára.

AutoCare - asistenčné služby pre Vaše vozidlo

Poistenie asistenčných služieb AutoCare je určené majiteľom osobných automobilov, ktorí na cestách svojím vozidlom chcú mať istotu pomoci a rady odborníkov nepretržite v akejkoľvek situácii.

Na aké udalosti sa program AutoCare vzťahuje ?

V prípade, že máte uzatvorené poistenie AutoCare, vám Europ Assistance zaistí služby bezplatnej asistencie pri nehode, poruche, defekte pneumatiky, nedostatku paliva, vybití batérie či krádeže poisteného vozidla.

Na koordinátorov asistenčnej centrály sa môžete obrátiť aj v akýchkoľvek ďalších prípadoch, napr. keď potrebujete poradiť adresu najbližšieho servisu či poradiť, ako postupovať v prípade, že vám svieti niektorá z kontroliek.

AutoCare - rozsah poistného krytia

Poistenie zahŕňa poskytovanie bezplatných informačných služieb, pomoc technika v mieste udalosti, odtiahnutie vozidla, úschovu vozidla, náhradné ubytovanie, náhradnú dopravu alebo repatriáciu vozidla do SR.

Detailný popis služieb a spôsob využitia sú opísané v Poistných podmienkach pre poistenie AutoCare.

 

Informačné služby

V akejkoľvek situácii má klient možnosť obrátiť sa na asistenčnú centrálu so žiadosťou o:

- vyhľadanie a oznámenie kontaktu najbližšieho autorizovaného servisu značky vozidla podľa požiadavky zákazníka;

- zaistenie konferenčného hovoru s technickým špecialistom asistenčnej centrály, prípadne spojenie s technikom autorizovaného servisu.

Technická pomoc

V prípadoch, keď na vozidle dôjde k poistnej udalosti, zaistí asistenčná centrála:

- cestnú asistenciu na odstránenie poruchy či defektu vozidla na vozovke. V týchto prípadoch asistenčná centrála zaistí prostredníctvom svojho dodávateľa opravu vozidla či jeho

vyslobodenie späť na cestu;

- odtiahnutie vozidla a prepravu cestujúcich (do max. počtu 5 osôb) do najbližšieho autorizovaného servisu alebo do iného vhodného zariadenia v max. vzdialenosti 50 km od miesta

udalosti v prípadoch, keď do 60 min. od príjazdu dodávateľa asistenčnej centrály nie je možné vykonať opravu priamo v mieste udalosti;

- uschovanie vozidla do prevzatia vozidla autoservisom v prípade, že je cieľový autoservis alebo dielňa v čase nehody či poruchy uzavretý. Poskytovanie služby úschovy vozidla je obmedzené na 5 dní úschovy.

Náhradné ubytovanie či doprava

V prípadoch, keď na vozidle dôjde k poistnej udalosti a do 4 hodín od momentu poistnej udalosti nebude možné vozidlo uviesť späť do prevádzky, zaistí asistenčná centrála jednu z nasledujúcich služieb:

- ubytovanie cestujúcich (do max. počtu 5 osôb) na dve noci vrátane raňajok v hoteli strednej kategórie (***) a prepravu cestujúcich do daného hotela;

- prepravu cestujúcich (do max. počtu 5 osôb) vlakom I. triedy do cieľovej destinácie či do miesta bydliska;

- zapožičaním zodpovedajúceho náhradného vozidla kategórie B (napr. Škoda Fabia) alebo C (napr. Škoda Octavia) po dobu piatich po sebe nasledujúcich dní od poistnej udalosti,  pričom doba zapožičania nesmie presiahnuť dobu opravy vozidla v servise.

Repatriácia vozidla

V prípadoch, kedy dôjde k poistnej udalosti a v priebehu 12 hodín od momentu poistnej udalosti nebude možné uviesť vozidlo do prevádzky, zaistí asistenčná centrála odtiahnutie vozidla do najbližšieho autorizovaného servisu alebo do iného vhodného zariadenia na území Slovenska. Na požiadanie pre Vás Europ Assistance zaistí náhradné vozidlo na návrat na Slovensko.*

*Túto službu nie je možné kombinovať s ďalšími službami zo sekcie C a E.

Europ Benefit

V prípadoch udalostí v zahraničí môže klient využiť:

- doručenie hotovosti potrebnej na úhradu opravy v servise či na zaplatenie pokuty;

- zaistenie cesty na vyzdvihnutie vozidla, ktorú pre klienta asistenčná centrála zaistí po dokončení plánovanej opravy vozidla.

Mobilní Aplikace

Vyzkoušejte naše mobilní aplikace

Hodnocení od našich klientů

Hodnocení spokojených klientů