You are here

Aktuality

07. 07. 2021 › Děkujeme našim partnerům za usilovnou práci na Moravě
Čtvrtečního večera se Morava stala svědkem rozsáhlé živelné pohromy. Bouřky, kroupy a zejména pak tornádo, jenž se svými rozměry a silou vymyká všemu doposud v ČR známému, po sobě zanechalo řadu zpustošených vesnic, nepočítaně pak zničených a poškozených vozidel.
 
Naše odtahové služby se do práce pustily okamžitě a s plným nasazením. Vexauto s.r.o., Assist 24 s.r.o., Jan Kudrna s.r.o, Nedoma Miloslav, ATT – auto truck team s.r.o. a řada dalších si stáhli svá odtahová vozidla do zasažené oblasti a celou noc intenzivně pracovali na odklizení těch nejvážnějších škod.  
Poničení vozů zasáhlo i naši půjčovnu náhradních vozidel v Jihomoravském kraji: Car Effective s.r.o. Společně s tím jsme se rovněž museli vypořádat s obrovským nárůstem nových zápůjček pro klienty, kteří potřebovali vyměnit vozidlo. Car Effective s.r.o. se maximálně snažili vyhovět klientům a pokrýt nárůst poptávky. V důsledku toho si stahovali vozidla z celé republiky, ale ani to nestačilo a již večer byl hlášen nedostatek náhradních vozidel. 
 
V této složité situaci se rozhodla pomoci konkurenční půjčovna Rent Plus s.r.o. z dalšího kraje. Bohužel i přes jejich úsilí druhý den reálně hrozilo, že jižní Morava bude bez náhradních vozidel, a nemohli bychom tak vůbec zajištovat tuto službu našim klientům. V této chvíli se naštěstí ujali pomoci ještě T-AR s.r.o., kteří na Moravu zaslali vozidla až z Ústeckého kraje a Destacar ze Slovenska, kteří také neváhali a ihned solidárně nabídli pomoc nejen s náhradními vozidly, ale i s možností servisu vozidel.
 
Za Europ Assistance s.r.o. bychom tímto chtěli poděkovat všem výše zmíněným, ale i mnoha dalším partnerům za jejich soudržnost, vzájemnou podporu a také za to, že dali své obchodní zájmy stranou a v této těžké situaci se společnými silami snažili pomáhat našim klientům. Jen díky Vám jsme to zvládli. Velice si toho vážíme. 
 
 
Naše společná práce má smysl.
 
 
 
02. 01. 2021 › Novým CEO Europ Assistance se stává Daniel Martínek
Novým CEO Europ Assistance pro Českou a Slovenskou republiku se stává Daniel Martínek
 
Ve vedení společnosti Europ Assistance dochází ke změně. S platností od 1.1.2021 do pozice CEO společnosti Europ Assistance pro Českou a Slovenskou republiku nastupuje Daniel Martínek.  Nahradí tak ing. Vladimíra Fuchse, který po devatenácti letech působení v této funkci ze společnosti odchází.
 
Daniel Martínek má bohaté zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a finančních služeb. Byl dlouholetým generálním ředitelem pojišťovny MetLife pro Českou republiku.
 
S účinností od 1.1. 2021 byl  zároveň zvolen do pozice jednatele Europ Assistance, s.r.o.
22. 12. 2020 › Veselé Vánoce a šťastný nový rok

Hezké a klidné svátky a vše dobré do nového roku 2021 Vám přeje Europ Assistance

 

22. 10. 2020 › EA nadále poskytuje své služby ve vysoké kvalitě
Ani druhá koronavirová vlna neoslabuje poslání naší společnosti: pomáháme lidem v nouzi. Naše asistence probíhají standardně ve vysoké kvalitě i obvyklém rozsahu. Přestože poskytujeme naše služby ze 100% home office, náš klient tím není nijak ovlivněn. Vždy se snažíme o maximální spokojenost, a to za neustálého přísného dodržování hygienických opatření u veškerých zásahů. Ochrana zdraví nás všech je u nás na prvním místě. 
 
100% SERVIS ZE 100% HOME OFFICU 
Ač naše pobočky v Praze a Olomouci částečně pozměnily svůj charakter a asistenci nyní poskytujeme ze 100% home office, náš klient to na provedené službě takřka nepozná. Naše služby dodáváme v obvyklé kvalitě i rozsahu. Pro naše klienty jsme tu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 
 
ONLINE ŠKOLÍME, ONLINE SE SETKÁVÁME 
Nezapomínáme ani na odborné a komunikační dovednosti našich zaměstnanců a prostřednictvím online školení je připravujeme na nadcházející sezónu. V online prostředí umíme uspořádat i celofiremní setkání, o čemž jsme měli možnost se v minulých týdnech přesvědčit. Sdílíme tak informace napříč celou firmou a zároveň utužujeme týmového ducha. 
 
DODAVATELSKÁ SÍŤ 
Přestože naše dodavatelská síť může být v tuto chvíli mírně ovlivněná dostupností techniků, což může způsobit prodloužení čekací doby na jejich příjezd, snažíme se, aby k těmto situacím docházelo v minimálních případech. Navíc se staráme o to, aby veškerá naše asistence probíhala za dodržování všech hygienických opatření. Ochrana zdraví každého z nás je naší prioritou. 
 
COVID LINKA 
O naše klienty se staráme i prostřednictvím hojně využívané COVID linky. Na ní zodpovídáme nejen dotazy zdravotního charakteru (např. otázky týkající se prevence, podezření na onemocnění nebo vhodných postupů léčby), ale i ty z oblasti dopravních či jiných omezení v České republice i  v  zahraničí. 
 
Pevně doufáme, že v boji se zákeřným virem budeme stejně úspěšní jako při vlně první. Ač je dobajaká je, vězte, že s námi můžete počítat za jakékoliv situace. Naše asistenční služby jsou tu pro Vás.  
07. 10. 2020 › Tisková konference s plk. Jiřím Zlým

Autu dávají přednost i sváteční řidiči, je hygienické. Pozor na staré vozy, varuje Europ Assistance
 

Pandemie koronaviru se nevyhnula ani českým silnicím. Na jedné straně vedla jarní plošná karanténa k úbytku nehod, na druhé straně sedají častěji za volant i lidé, kteří dříve řídili pouze výjimečně. V nastupující zimní sezóně to může vést ke zvýšenému počtu poruch, varoval Vladimír Fuchs, generální ředitel Europ Assistance, 
na tradičním bilančním setkání s ředitelem Služby dopravní policie Jiřím Zlým.
 
10. 09. 2020 › Bez roušky se nově neobejdou ani pracovníci odtahovek

Vládní nařízení se nevyhnulo ani našim pomocníkům v nouzi – odtahářům. Od čtvrtka 10. září se tak rouška stala doplňkem jejich povinné výbavy.
 

Ochranu dýchacích cest však musí stejně tak mít i klienti, kteří se vezou ve vozidle odtahovky.
 

V případě, že klient nebude mít roušku k dispozici, může využít improvizovanou ochranu v podobě kapesníku či šátku. Klasická rouška či respirátor je však vhodnější, a proto buďte připraveni na jakoukoliv situaci a mějte ochrannou pomůcku vždy při sobě.
 

„I když to mnohým připadá jako zbytečnost, je prokázáno, že rouška opravdu pomáhá….“ říká MUDr. Jana Ježková, hlavní lékařka Europ Asistance.

07. 08. 2020 › Jak efektivně skloubit home office s prací v  kanceláři?
Doba koronavirová byla a je velkou zkoušku pro celou naši firmu. Avšak věříme, že ji zvládáme opravdu bravurně. Nejenže jsme se dokázali v  rekordním čase přesunout 100% na Home Office, ale čerpáme z  této zkušenosti i nyní, kdy bezpečnostní opatření lehce mění svůj charakter. Nastavili jsme si vlastní „smart working“ pravidla, která nám pomáhají skloubit práci z  pohodlí domova i z kanceláře. Tato hybridní pracovní kultura nám nesmírně vyhovuje, avšak museli jsme jí jít naproti. Například jsme vybavili naši firmu novou komunikační technikou, která nám usnadňuje spolupráci nejen s  kolegy pracujícími z  domova, ale také s  pobočkou v  Olomouci, či našimi partnery. Nezapomínáme také na neustálý rozvoj, a proto se vzděláváme nejen v  oblasti efektivního využívání komunikačních nástrojů jako je Teams, ale rozvíjíme i své další dovednosti prostřednictvím nově spuštěné e-learningové platformy We LEARN. I přes všechny nástrahy, které nám poslední měsíce přinášejí, se snažíme neustále zlepšovat a poskytovat naše služby ve vysoké kvalitě. 
 
100% HOME OFFICE V  REKORDNÍM ČASE
V  reakci na aktuální stav koronavirové pandemie jsme mimo jiné zavedli 100% práci z  domova. V  první polovině března se tak celá Europ Assistance v  řádu 2-3 dní kompletně přesunula na Home Office. Této akci předcházel test, který měl zjistit aktuální funkčnost technického vybavení a infrastruktury v  domovech všech našich kolegů. Díky tomu jsme tak zachovali plnou funkčnost všech našich služeb ve 100% kvalitě. Pomáhat lidem v  nouzi je totiž naším posláním, kterému ani koronavirová krize nezkřiví vlásek. Více o našem přesunu na 100% Home Office jste se mohli dočíst v tomto článku.
 
HYBRIDNÍ FORMA SPOLUPRÁCE A SMARTWORKING
 
Ze zkušeností získaných díky práci 100% z  domova čerpáme doposud. Při rozvolňování bezpečnostních pravidel jsme se pomalu začali navracet do kanceláří, avšak vše probíhalo na dobrovolné bázi. V  této fázi jsme se tak postupně učili, jak spolupracovat v  tzv. hybridním režimu = propojení práce kolegů na Home Office s  těmi, kteří jsou v kanceláři. Velkým pomocníkem pro nás byl koncept smartworkingu, který využívá moderní technologie a dopomáhá tak ke zjednodušení práce, větší flexibilitě a také spokojenosti zaměstnanců. Tento inovativní model práce stojí na 4 klíčových pilířích:
 
Ve zkratce tyto klíčové pilíře reflektují možnost práce kdekoliv a kdykoliv za dodržení specifických podmínek. Současně dbají na efektivní využití moderních technologií a na fungující otevřenou kulturu, která je založená na důvěře a práci se zpětnou vazbou.
 
Aby tento koncept správně fungoval, bylo nutné zavést konkrétní pravidla, která reflektují nejen práci z  Home Office, ale i bezpečnostní politiku informací, BOZP nebo PO. Komunikace a organizace schůzek dostala také sadu doporučení, která nám pomáhají efektivně fungovat v  hybridním režimu.
 
Veškeré změny související s implementací pravidel smartworkingu bylo nutné také formalizovat. Proto je nyní smartworking součástí našich interních směrnic, ke kterým mají přístup všichni zaměstnanci Europ Assistance.
 
 
VLIV HYBRIDNÍ SPOLUPRÁCE NA EFEKTIVNÍ FUNGOVÁNÍ FIRMY
 
Jak se nová forma spolupráce projevila na fungování celé naší firmy? Zeptali jsme se Petra Vaverky, manažera oddělení technické asistence: „Co se týče NPS*, podařilo se nám v tomto období (počátek implementace 100% HO až po současný stav) udržet velmi vysoký standard. Konkrétně na naší technické platformě se NPS pohybovalo kolem 85 %. Hybridní forma spolupráce v  zásadě neovlivnila produktivitu našich koordinátorů. To i z  toho důvodu, že jsme se naučili lépe řídit kapacity a přerozdělovat práci. Efektivita je pro nás velmi důležitá a nově načerpané zkušenosti z této doby nás v  tomto směru dál rozvíjejí.“
 
Miro Hanzely, manažer domácí a cestovní asistence, vnímá nově nastavený koncept následovně: „ Karanténa a nové opatrenia nás naučili, ako sa v budúcnosti v podobných prípadoch správať. Ak by sme boli nútení čeliť podobnej situácii, vieme, že sme flexibilná firma, ktorá je schopná pohotovo reagovať, a to bez negatívneho dopadu na kvalitu poskytovaných služieb. Oproti obdobiu pred epidémiou komunikujeme denne prostredníctvom nových technológií ako je napríklad Teams. Frekvencia pravidelných mítingov s tímom nebola tak častá a kontakt na Home Office si vyžiadal častejšiu spoločnú komunikáciu. On-line sme naštartovali ranné stretnutia a denné updaty. Vnímam tiež veľmi pozitívne, že sme boli schopní zareagovať na dopyt našich klientov a poskytujeme im predcestovné telefonické konzultácie, ktoré im pomôžu lepšie sa pripraviť na aktuálne bezpečnostné opatrenia v  krajine, do ktorej sa chystajú vycestovať. “
 
ONLINE VZDĚLÁVÁNÍ JAKO PODPORA NOVÉ KULTURY
 
Aby Europ Assistance pod křídly nového konceptu fungovala efektivně, bylo nutné naše kolegy vybavit potřebným know-how. Konkrétním příkladem je třeba větší využití Microsoft Office 365 a nového komunikačního kanálu Teams, který se stal v  tomto období nedílnou součástí našich pracovních životů. Bylo tak nutné kolegy proškolit, jak podobné systémy používat. Nejlepší učitel je praxe, a proto veškerá online školení probíhala rovnou skrze Teams, kolegové tak měli možnost si veškeré funkcionality rovnou vyzkoušet.
 
Ač to může někoho překvapit, v  oblasti vzdělávání jsme v  této situaci rozhodně nedřímali. Podařilo se nám spustit novou vzdělávací platformu WeLEARN, která pro všechny naše zaměstnance poskytuje tisícovky online kurzů týkajících se technických dovedností, digitálních kompetencí a soft skillů. Své si zde najdou jak začátečníci, tak seniorní profesionálové.
 
 
BUDOUCNOST SMARTWORKINGU V  EUROP ASSISTANCE
 
Nehodláme usnout na vavřínech a chceme se dál posouvat směrem k  moderní a flexibilní firmě. Nejenže budeme dál využívat výdobytků dnešní doby v  podobě inovativní komunikační techniky a podpůrných aplikací, ale nadále chceme podporovat možnost práce z  Home Office, kterou vnímáme mimo jiné jako skvělý benefit pro naše zaměstnance. Nezapomínáme ani na naše klienty a kontinuálně pracujeme na nových produktech, které vznikají ruku v ruce s naší vizí: To be the most reliable care company in the world. Jsme skálopevně přesvědčení, že i díky smartworkingu a efektivní hybridní spolupráci jsme na dobré cestě.

 

10. 07. 2020 › Europ Assistance pokračuje v digitalizaci

Europ Assistance přináší novinku v rozvoji své online asistenční platformy. Pro zájemce z řad svých klientů nově nasadil do komunikace virtuálního hlasového asistenta. Ten zvládne odbavit některé standardní požadavky řidičů bez nutnosti lidského zásahu. Pokud si ale virtuální asistent nebude vědět rady, předá asistenční požadavek k vyřešení operátorovi. Technologickou novinku vyvíjí Europ Assistance ve spolupráci s českým start-upem Vocalls.

 

V loňském roce jsme spustili plně automatizované řešení pro přivolání asistenční pomoci na silnicích. Digitální platforma umí klienta lokalizovat pomocí GPS a na místo vyšle nejvhodnější asistenční vozidlo. Nyní celý systém doplní další inovace. Část jednodušších případů převezme virtuální asistent a uvolní tím ruce operátorům pro řešení složitějších případů.

 

„Jde o další krok směrem k tomu, abychom našim klientům mohli nabídnout nejmodernější a nejefektivnější řešení na trhu. S digitalizací v asistenci jsme začali před několika lety a díky inovacím jsme jen v loňském roce řidičům ušetřili 30 000 hodin čekání na silnici. Zvýšila se také spokojenost zákazníků. Je zřejmé, že s dalším technologickým vývojem bude výhod pro řidiče ještě přibývat,“ představil cíl inovace generální ředitel Europ Assistance Vladimír Fuchs.

 

Virtuální hlasový asistent je technologie, která rozumí mluvenému slovu a hlasem také odpovídá.  Připomíná tak populární asistenty předních technologických značek, jako jsou Siri nebo Alexa. Řešení od Europ Assistance bude specificky vybavené pro potřeby řidičů v nouzi, kterým Europ Assistance poskytuje asistenční služby. Zvládne samostatně vyřešit standardní požadavky a ušetří tím čas operátorů. Ti tak budou mít volnější ruce k tomu, aby řešili složitější případy. Virtuální asistent funguje na principu „speech to text, text to speech“, veškerou konverzaci s klientem tedy automaticky přepisuje a ihned ukládá k asistenčnímu případu, což usnadňuje práci i operátorům.

 

K řidičům se hlasový asistent dostává po několika měsících ostrého provozu na informačních linkách v automotive odvětví. Europ Assistance už s jeho pomocí odbavila přes 45 tisíc hovorů. „Z dosavadního provozu máme s hlasovým asistentem bohaté a velmi dobré zkušenosti, nově je využijeme i ve prospěch řidičů, kteří potřebují asistenční zásah. Novinku budeme postupně nasazovat na asistenční linky, které obsluhujeme, vždy dle vzájemné dohody s našimi obchodními partnery,“ upřesnil Michal Pospíšil, který má v Europ Assistance na starosti právě rozvoj a implementaci digitálních řešení.

 

Europ Assistance ročně poskytne pomoc ve více než 100 tisících zásazích, kdy jde o řidiče v nouzi vyžadující okamžitou pomoc. Na českém trhu asistenčních služeb jako první zavedla kompletně automatizované řešení pro kontaktování a přivolání zásahového vozidla bez nutnosti s kýmkoli hovořit. Za platformu pro digitální asistenci (Digital Roadside Asistance) vloni získala prestižní ocenění pro excelentní domácí inovátory Quality Innovations Award.

 

01. 06. 2020 › Populární carsharing GreenGo s péčí od Europ Assistance

Europ Assistance zahájila v prosinci loňského roku spolupráci s novým hráčem trhu, maďarskou společností GreenGo provozující stále populárnější carsharing. Své bohaté zkušenosti na poli silniční asistence tak nyní může propojit s oblastí moderních služeb s významně ekologickým podtextem. Vozidla GreenGo jsou totiž plně elektrická.
 

Nové trendy nestačí jen pozorovat. Je třeba se jim věnovat, a to s náležitou péčí a intenzitou. V Europ Assistance jsme v tomto směru nikdy nestáli a nechceme stát stranou. Vstup do nového segmentu poskytování služeb v oblasti carsharingu je pro nás výzvou, která zároveň koresponduje s hodnotami společnosti – starat se a pečovat v souladu s pozitivním vztahem k našemu životnímu prostředí. Celá GreenGo flotila je plně elektrická. S ohledem na typ služby, která v sobě snoubí ekologii a pohodlí, vidíme do budoucna ve vzájemné spolupráci velký potenciál.
 

Se značkou GreenGo jsme začali spolupracovat na podzim minulého roku. Všechny fáze implementace probíhaly díky bezproblémovému přístupu našeho nového partnera hladce. Vybraní zástupci Europ Assistance se účastnili přímého testování elektrovozidel a tím jsme získali potřebné know-how, které využijeme v samotné asistenční práci.

29. 05. 2020 › COVID–19: nové služby pro klienty
Vážení obchodní partneři, přátelé,
 
Jsme rádi, že situace se postupně navrací k běžnému životu. Je ale zřejmé, že s některými omezeními, častější prací z domova a dalšími trendy ve změně chování se budeme setkávat i nadále. Proto na ně reagujeme nabídkou nových služeb pro klienty.
 • Lidé tráví času ve svých domovech, naše Domácí asistence je tedy službou poptávanou více než dříve. Ukazuje se, že práce z domu bude i v budoucnu častější než dříve, a proto jsme náš komplexní program HomeCare vylepšili o nová řešení.
   
 • V rámci Zdravotní asistence obsluhujeme mimo jiné i informační COVID linky, které se staly přirozenou součástí našeho zdravotního programu MediCare. Kromě toho jsme připravili i unikátní pojištění poskytující finanční i nefinanční benefity právě pro postižení koronavirovou nákazou.
   
 • Počet případů Cestovní asistence je přirozeně nízký, ale i tak zůstáváme nablízku klientům s dlouhodobými cestovními pojištěními, kteří jsou v zahraničí. Naše nová nabídka asistenčního programu pro cestování po Česku či Slovensku přináší jistotu pro klienty, kteří budou trávit léto v tuzemsku.
   
 • Cestující dávají před hromadnou dopravou přednost automobilům a již nyní zaznamenáváme v tuzemské dopravě více případů Auto asistence než loni. Pokračujeme v investicích do automatizace našich služeb a ve spolupráci s dodavateli budeme stále zvyšovat bezpečnost na našich silnicích.
   
 • Rádi bychom Vám představili náš Blog. Naleznete v něm tematické články, novinky, rozhovory a zajímavosti ze světa asistenčních služeb. Přečtěte si co je u nás nového nebo článek o našem novém produktu Pojištění Covid-19.
   
Každý den, nepřetržitě, se snažíme pomáhat vašim klientům a vyřešit jejich potřeby rychle, kvalitně a bezpečně.
 
Máte-li dotazy, využijte prosím Vaše kontakty v Europ Assistance.
 

Váš Tým Europ Assistance

 

06. 04. 2020 › Naše služby nadále poskytujeme v obvyklé kvalitě

 

I nadále platí, že Europ Assistance poskytuje své služby klientům v obvyklé kvalitě a rozsahu. Aktivně jsme se také zapojili do aktivit, které pomáhají řešit životní situace vyvolané mimořádností nastavených opatření.

 

 • Přes 95 % našich zaměstnanců pracuje již třetím týdnem v režimu Home office a jejich pomoc má vysoký standard. Březnová průměrná čekací doba příchozích telefonátů je 11 sekund a průměrná hodnota Net Promoter Score dosahuje 87 %.

 

 • I nadále rozvíjíme odborné a komunikační dovednosti našich zaměstnanců. Prostřednictvím on-line komunikace tak probíhá nejenom dohled nad kvalitou jejich práce, ale organizujeme takto i produktová školení. Minulý týden jsme se stejným způsobem „viděli“ na celofiremním setkání zaměstnanců.
   
 • Auto asistence na silnicích  funguje bez problémů, bezpečnost klientů s nepojízdnými vozy není dotčena. Proměnlivá bývá situace u dostupnosti autoservisů a jejich otevírací doby. Naši kolegové každodenně aktualizují provozní informace, abychom nezvyšovali nepohodlí klienta více, než je nezbytné.
   
 • V rámci Domácí asistence standardně odbavujeme všechny havarijní stavy. Oprava některých spotřebičů se kvůli nedostatku náhradních dílů zpožďuje, ale snažíme se hledat pro klienty alternativní řešení.
   
 • Kolegové obsluhující Zdravotní asistenci přirozeně zaznamenávají nejvyšší nárůst příchozích hovorů. Kromě standardních požadavků služby Lékař na telefonu pomáháme s aktuálními zdravotními či jinými organizačními záležitostmi.
   
 • Počet případů Cestovní asistence samozřejmě klesá, ale i tak naši koordinátoři nezahálí. Minulý týden se nám např. i přes značné komplikace v letecké dopravě podařilo repatriovat klienta z Réunionu.
   
 • Pomáháme s nastavením a provozem celostátní informační linky 1212, které jsme poskytli kapacity našeho call centra i know-how plánování pracovních směn. Potřebným občanům také zprostředkováváme komunitní služby (dovoz nákupu, šití roušek ad.) portálu SuperSoused.

 

 

 

28. 03. 2020 › Jsme součástí projektu celostátní informační linky

Znáte linku 1212?

Je to celostátní, bezplatná linka a dozvíte se na ní potřebné informace o koronaviru. Na toto číslo volejte, máte-li otázky ohledně nákazy, prevence či správného postupu při výskytu příznaků. A je nám potěšením, že i my jsme její součástí. S našimi operátory se můžete „setkat“ na lince 1212 v nepřetržitém provozu 24/7, a linku jsme významně podpořili i naším know-how.

Naši vedoucí z provozu koordinují zapojení call center a jejich operátorů. Zajišťují procesy plánování směn a metodiku, aby všichni pracovníci na lince měli vždy nejaktuálnější informace a postupy odpovědí volajícím. Jsme pyšní, že můžeme být součástí tohoto projektu, který vznikl hnutím dobrovolníků a firem, které pomáhají.

18. 03. 2020 › Europ Assistance přešla na home office

Europ Assistance přešla od 14.3. na plný režim Homeoffice.

 

„Dostupnost našich služeb 24/7 je základní hodnota našeho poslání. Včasným přesunutím služeb plně do režimu Homeoffice chráníme naše zaměstnance a jejich rodiny. Zachováváme plnou funkčnost všech našich služeb a všichni zákazníci se na nás mohou dále obracet na všech tradičních linkách a kontaktech. Jsem pyšný na všechny kolegy z našich centrál v Praze a Olomouci, kteří každým dnem potvrzují, jak kvalitně jsme na krizové momenty připraveni. Moc jim za toto děkuji.“, sdělil při této příležitosti Vladimír Fuchs, generální ředitel společnosti.

 

Přesun na homeoffice proběhl po testu 100% provozu z domova ve dnech 10. - 11.3., více se o přesunu Europ Assistance na homeoffice můžete dočíst zde v článku oPojištění.cz, kde je přiloženo i krátké video.

 

 

16. 03. 2020 › Europ Assistance je i v této složité době klientům nablízku


 

 

V současných dnech, kdy z důvodů ochrany zdraví dochází k omezování některých služeb, Vás chceme ujistit, že Europ Assistance je stále připravena v nepřetržitém provozu pomáhat našim klientům:

 

 • Požadavky klientů odbavujeme ze dvou call center (Praha, Olomouc). Za účelem zachování funkčnosti obou lokalit jsme již 2.3. zcela tyto provozy izolovali tak, abychom minimalizovali riziko uvalení karantény na obě pracoviště.
   
 • Naše služby poskytujeme z důvodu ochrany našich zaměstnanců v co největší míře v režimu home office.
  Naše technologie a krizové scénáře toto umožňují. Ve dnech 10. – 11. 3.  byl proveden zátěžový test kompletního Home office provozu všech asistenčních linek, kdy jsme takto odbavili 5 tis. příchozích i odchozích hovorů bez snížení stability IT systémů i za dodržení všech SLA (servisních parametrů kvality) provozu.
   
 • Je  pravděpodobné, že ve dnech od 16.3 nebudou některé služby zejména v oblastí domácí a auto asistence z důvodu karantény v ČR dostupné nebo budou omezené – např. mohou být zavřené některé autoservisy, mohou se protahovat nebo komplikovat některé zahraniční repatriace nepojízdných vozů, nebude také možný převoz klienta uvnitř vozu odtahové služby, může docházet k prodlení v zajištění náhradních vozidel či dodání náhradních dílů. Odtahové firmy dnes ale stále pracují bez výraznějších omezení a situaci budeme i nadále neustále vyhodnocovat. Bezpečnost klientů i dodavatelů je pro nás prioritou a v každém případě budeme klienty pro daný zásah náležitě informovat o případných omezeních. Tato omezení se mohou v čase měnit. Bezpečnost zákazníků s nepojízdným automobilem není snížena a zůstává naší hlavní prioritou.
   
 • Naši dodavatelé jednají v souladu s nařízeními správních institucí, pokud je možné a existuje jejich dostupnost, tak používají ochranné pomůcky  a konají preventivní opatření s přihlédnutím ke konkrétní situaci, u které zasahují.
   
 • V rámci našich zdravotních programů poskytujeme službu Lékaře na telefonu i jiné odborné rady. S ohledem na navyšující se počty dotazů jsme personálně posílili komunikaci na těchto linkách.

 

Neustále sledujeme aktuální situaci, a jednáme tak, abychom našim společným klientům byli co nejvíce nápomocni a abychom co nejlépe chránili zdraví našich zákazníků, dodavatelů i zaměstnanců. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet všechny Vaše běžné kontakty v Europ Assistance. 

 

Věříme, že Vám naše služby pomouhou překonat toto složité období.

18. 12. 2019 › Assistance NEWS Podzim 2019

Právě vyšlo podzimní číslo našeho časopisu Assistance NEWS.

 

Naleznete v něm mimo jiné rozhovor s Markem Kramárem, generálním ředitelem společnosti ARVAL SLOVAKIA, novinky v oblasti digitální asistence, rozhovor s fotbalovým brankářem pražské Bohemky Patrikem Le Giangem a spoustu dalších zajímavých informací.

 

Celé číslo naleznete zde. 

18. 11. 2019 › TZ Digitální asistence vyhrála Quality Innovation Award

Europ Assistance představila unikátní digitální platformu, která k řidičům posílá asistenční pomoc zcela automaticky bez zásahu operatora.

 

Díky automatickému výběru dodavatele a jeho objednání významně šetříme čas řidičů při čekání na asistenční pomoc a, díky rychlejšímu odstranění porouchaného vozidla ze silnice, přispíváme bezpečnsoti provozu.  Celkovou digitalizací procesu autoasistence jsme v roce 2019 ušetřili zákazníkům 30 000 hodin čekání na silnici.

 

Za Digitální asistenci si Europ Assistance letos odnesla vítězství v soutěži inovací Quality Innovation Award.

 

Celá tisková zpráva ke stažení zde. 

 

 

05. 11. 2019 › Tisková konference s plk. Jiřím Zlým

V našich prostorách dnes proběhla již tradiční tisková konference Ředitelství služby dopravní policie a Europ Assistance za účasti plk. Jiřího Zlého, pověřeného  řízením Dopravní policie ČR a generálním ředitelem Europ Assistance Ing. Vladimírem Fuchsem. Ředitelství služby dopravní policie s novináři sdílelo důležité informace týkající se bezpečnosti provozu na silnicích jako např. počtu dopravních nehod, kterých ve srovnání s loňským rokem přibylo a byly také nákladnější. Na bezpečnost silnic mají dopad i poruchy a menší nehody, které policie šetřit nemusí. U těch se díky inovacím daří rekordně krátit dobu, po kterou nepojízdné vozy na pomoc čekají. Europ Assistance pak představila službu Digitální asistence a diskutovala s novináři její přínosy pro klienty a pro provoz na silnicích.

 

Celá tisková zpráva ke stažení zde. 

 

TK

29. 08. 2019 › TZ V Chorvatsku Češi řešili infarkt i poruchy auta

Čeští turisté v Chorvatsku přečkali letošní silné letní bouřky bez větší újmy na zdraví i na majetku.

 

Z údajů asistenční služby Europ Assistance vyplývá, že se Češi během dovolené na Jadranu potýkali hlavně s úrazy a lehčími onemocněními, řidiči pak spíš řešili poruchy než vážné nehody. I tak vystoupal během letních měsíců počet asistenčních případů ke stovkám.

Celá tisková zpráva ke stažení zde.

22. 07. 2019 › Beachvolejbalové turnaje 2019

Během druhého prázdninového měsíce jsme pro naše obchodní partnery uspořádali dva beachvolejbalové turnaje. První se konal 15. srpna v Bratislavě, druhý pak o týden později v Praze. Všechny týmy s obdivuhodným nasazením bojovaly o vítězství a turnaje provázela přátelská atmosféra. Děkujeme všem za účast a krásné sportovní souboje pod vysokou sítí.

 

BRATISLAVA 15.8. 2019

 

Beachvolejbalový turnaj doprovázelo tropické počasí a boje o poháry svedlo dohromady 13 týmů. První místo vybojoval tým pojišťovny MetLife, na druhém skončil tým ARVAL SLOVAKIA a třetí příčku obsadili kolegové z UNIQA pojišťovny.

 

PRAHA 22.8. 2019

 

Celý týden bylo v Praze nepříznivé počasí, ale nakonec se na nás usmálo štěstí a ve čtvrtek bylo příjemných 25 stupňů.

 

Turnaje se zúčastnilo 18 týmů, což představuje historicky nejvyšší počet, a boje o postup byly opravdu napínavé. Zvítězil tým LeasePlan, druhé místo patřilo týmu Metlife, bronzovou příčku obsadilo družstvo UNIQA pojišťovny.

 

 

Beachvolejbal Praha 2019

02. 07. 2019 › TZ Nemoc, porucha: nejčastější problémy na dovolené

Letní dovolené jsou v plném proudu, ne vždycky ale dopadnou podle našich představ.

 

Podle mezinárodního průzkumu společnosti Europ Assistance patří mezi nejčastější komplikace při dovolené v zahraničí zpožděné dopravní spoje, rozbité auto nebo zdravotní komplikace. U všech s malým odstupem platí, že se s nimi setkal zhruba každý třetí Evropan. Méně často dovolenou naruší ztráta zavazadel nebo náhlé zhoršení zdravotního u někoho, kdo zůstal doma.

 

Celá tisková zpráva ke stažení zde. 

06. 06. 2019 › TZ Češi podceňují sexuální predátory

Čeští rodiče si příliš nelámou hlavu s tím, co se může stát jejich dětem na internetu.

 

Jen 38 % českých rodičů s dětmi do 11 let má vážné obavy z toho, že by se jejich děti mohly v síti stát obětí trestného činu. V Evropě je přitom znepokojená téměř polovina (49 %) rodičů s dětmi ve stejném věku. A podobně podceňujeme i riziko, že si malé děti online vytipují „sexuální predátoři“. Vážné obavy z toho má jen 35 % českých rodičů (v Evropě 49 %).

 

Vyplynulo to z rozsáhlé mezinárodní studie zaměřené na kybernetickou bezpečnost, data dnes zveřejnila společnosti Europ Assistance. Studie zkoumala, z čeho mají lidé v online prostředí největší obavy, průzkum mezi lidmi probíhal v prosinci loňského roku.

 

Celá tisková zpráva ke stažení zde. 

30. 05. 2019 › Assistance NEWS Jaro 2019

Po delší odmlce právě vyšlo jarní číslo našeho časopisu Assistance NEWS.

 

Naleznete v něm mimo jiné rozhovor s Ivanem Špirakusem, generálním ředitelem společnosti INSIA a.s., novinky v oblasti automobilové asistence, výsledky z průzkumu o kybernetické bezpečnosti na internetu.

 

Celé číslo naleznete zde.

09. 04. 2019 › Tisková konference s generálem T. Lerchem

Uplynulá zima přinesla na silnicích mírný pokles nehod, byly ale tragičtější. Počet obětí se oproti stejnému období v loňském roce zvýšil o 19. Přibylo i drobných poruch, které se podepsaly na plynulosti a bezpečnosti dopravního provozu. Na společné bilanční konferenci to uvedl ředitel Odboru dopravní policie brig. gen. Tomáš Lerch a generální ředitel asistenční služby Europ Assistance Vladimír Fuchs. Společně také zhodnotili trendy, které budou na českých silnicích dominovat v nadcházejících jarních a letních měsících.

Další podrobnosti o vývoji dopravní situace a trendech v autoasistenci naleznete v přiložené tiskové zprávě. 

Celá tisková zpráva ke stažení zde. 

 

 

21. 03. 2019 › TZ O služby Europ Assistance byl loni rekordní zájem!

Asistenční služba Europ Assistance dnes zveřejnila svou bilanci za loňský rok. V roce 2018 zasahovala u téměř 170 tisíců případů, což představuje meziroční nárůst o 15 %. Ten mají na svědomí především zásahy u motoristů v nouzi, ale i pomoc lidem při nehodě v domácnosti. Operátoři Europ Assistance v loňském roce řešili v průměru 225 odtahů a 44 porouchaných spotřebičů denně. Rostl také zájem o nabídku asistence při nemoci, jako je úhrada nadstandardního ubytování, odvoz z nemocnice nebo lékař na telefonu.

 

Celá tisková zpráva ke stažení zde. 

13. 2. 2019 › TZ Češi podceňují bezpečnost na internetu

Rádi bychom vám představili výsledky mezinárodního průzkumu o kybernetické bezpečnosti, které jsme zveřejnili. Z dat vyplývá, že Česká republika patří spolu s Rakouskem a Švýcarskem ke státům, kde lidé vnímají rizika na internetu nejméně. Češi se málo orientují v základních typech kybernetických útoků a podceňují také prevenci. Asi 38 % procent českých uživatelů internetu uvedlo, že dobrovolně nikdy nemění svoje přihlašovací údaje. Ve srovnání s ostatními zeměmi také málo vnímáme například rizika, kterým se na internetu vystavují nezletilé děti.

Celá tisková zpráva ke stažení zde. 

19. 11. 2018 › TZ Zima začala
Zima začala. První sníh zaskočil stovky řidičů po cestě do práce
Na českých silnicích oficiálně začala zima. V noci z neděle na pondělí padal sníh na většině území České republiky, což vedlo k ranním námrazám a zvýšenému riziku nehod na silnicích. Asistenční centrála Europ Assistance zaznamenala od neděle přes 200 žádostí řidičů o pomoc, nejčastěji měli problém s palivem, baterií, motorem a startováním.
 
31. 10. 2018 › Geolink
Europ Assistance CZ spouští novinku mezi jejími službami.

Geolink je nástroj, který umožní během několika málo vteřin lokalizovat klienta a určit tak jeho aktuální polohu.
Věříme, že tuto novinku naši zákazníci ocení a geolink tak naše služby ještě více zatraktivní.

 
Europ Assistance CZ launches the innovation among its services.
Geo-link is a tool that enables us to locate the client and determine its current location in just a few seconds.
We believe that our customers will appreciate this innovation and geo-link will make our services even more attractive.
 
 
25. 10. 2018 › Recertifikace ISO/IEC 27001:2014

25. 10. 2018 › Recertifikace ISO 9001:2016
11. 10. 2018 › Tisková konference s plukovníkem Tomášem Lerchem
Ve čtvrtek 11. října 2018 hostila Europ Assistance ve své pobočce v Praze již potřetí seminář Klubu motoristických novinářů a Klubu motoristických publicistů za účasti ředitele služby dopravní policie ČR pana plukovníka Tomáše Lercha a generálního ředitele Europ Assistance Vladimíra Fuchse. Setkání na téma uplynulé letní sezóny a blížící se zimy nejen na českých silnicích se zúčastnilo na 20 novinářů a reportérů.
 
 
 
 
 
 
01. 10. 2018 › Změna značení paliv
E jako etanol, B jako biodiesel.
Od října budou stojany s palivy na čerpacích stanicích v Evropské unii označeny podle biosložky v palivu obsažené.
Klasický Natural 95 tedy najdete pod písmenem E5 v kruhu, motorovou naftu zase pod písmenem B7 ve čtverci.
Ale nezoufejte, náš program AutoCare Vám po celé Evropě pomůže také v případě záměny paliva! Sjednejte si ho tedy raději hned na webu www.auto-care.cz
 
17. 08. 2018 › EA startuje komunikaci se zákazníky přes WhatsApp
Europ Assistance Česká republika nově nabízí klientům, kteří mají zájem o uzavření smluv na asistenční služby, možnost komunikovat přes WhatsApp. „WhatsApp patří celosvětově k nejpopulárnějším a nejrychleji rostoucím komunikátorům a jeho popularita stoupá i v České republice. Z našich statistik navíc plyne, že více než polovina klientů při hledání informací o našich službách využívá právě mobilní telefon. I proto jme se rozhodli klientům nabídnout možnost komunikaci s námi ještě více zjednodušit“ říká Kateřina Vencbauerová, marketingový koordinátor Europ Assistance.
 
Tento komunikační kanál je zatím v pilotním provozu v pracovní době. Cílem je vyzkoušet zájem klientů o využívání WhatsAppu a nastavit potřebné procesy pro úspěšné nasazení do non-stop provozu. „Již před několika lety jsme klientům jako jedni z prvních nabídli možnost komunikovat s námi v případě asistenčních událostí prostřednictvím Skype. Věřím, že testování WhatsAppu v prostředí Europ Assistance dopadne na výbornou a tento nástroj komunikaci s námi při řešení událostí v zahraničí ještě více usnadní“, dodává Kateřina Vencbauerová.
 
14. 06. 2018 › Česká cena za PR 2018
S potěšení bychom Vás chtěli informovat o úspěchu, kterého se nám společně s naší PR agenturou AMI Communications podařilo dosáhnout v prezentaci naší společnosti v mediích.
V rámci vyhlášení České ceny za PR 14. června 2018 získala Europ Assistance CZ 1. cenu v oborové kategorii Finanční trh a Finanční služby za průzkum trendů letních dovolených v minulém roce.
Bodovali jsme i v dalších kategoriích a to 2. místem v kategorii Firemní komunikace a také v kategorii Sólokapr.
V této prestižní soutěži jsme bodovali v konkurenci společností jakými jsou Jobs.cz (LMC), NN Penzijní společnost, IKEA nebo Mastercard.
 
It is with pleasure that we inform you of our success achieved in collaboration with AMI Communications, our PR agency, in presenting our company in the media.
At the awards ceremony of the Czech PR Awards held on 14 June 2018, Europ Assistance Czech Republic was awarded 1st prize in the Financial Market and Financial Services category for its summer vacation trend survey conducted in the previous year.
We also scored in other categories and earned 2nd place in the Corporate Communication category and the Scoop category.
The Czech PR Awards are a prestigious contest, in which we faced the toughest competition, including such players as Jobs.cz (LMC), NN Pension company, IKEA, or Mastercard.
 
07. 06. 2018 › TZ Horko vyhání Čechy z pláží
Horko vyhání Čechy z pláží, zdravotní komplikace zažil během dovolené každý třetí Čech
 
Horké počasí mění preference Čechů, kde a jak chtějí trávit letní dovolenou. Tradiční dovolená u moře letos láká především mladší rodiny s malými dětmi. Oproti tomu starší lidé raději zůstávají v mírnějším pásu, vyplývá z průzkumu společnosti Europ Assistance. 
 
31. 05. 2018 › TZ Dva ze tří Čechů jedou na dovolenou autem
Dva ze tří Čechů míří na dovolenou autem, seniory přestává lákat moře
 
Češi letos na dovolenou pojedou autem a za celou rodinu utratí nejčastěji do 25 tisíc korun. Mezi destinacemi vedou přímořské lokality, mezi seniory ale dovolená na pláži přestává být populární. Vyplývá to z průzkumu Holiday Barometer, který v květnu realizovala společnost Europ Assistance.
 
25. 05. 2018 › Obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů
Vážení zákazníci,
 
v souvislosti s účinností Obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) bychom vás rádi informovali o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů ve společnosti Europ Assistance s.r.o.
 
Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů a jak ho můžete kontaktovat? Toto vše se dozvíte v Informacích o zpracování osobních údajů ve společnosti Europ Assistance s.r.o., které jsou k dispozici zde a ke stažení zde.
 
Pokud byste ke zpracování vašich osobních údajů měli jakékoli dotazy či přání, neváhejte se obrátit na e-mail dpo@europ-assistance.cz.
 
Děkujeme za vaši důvěru!
 
Tým Europ Assistance
03. 05. 2018 › Assistance NEWS Jaro 2018
Rozhovor s Miroslavem Singerem o jeho práci v Generali CEE Holding, novinky v měření spokojenosti zákazníků Europ Assistance nebo článek o řidičích seniorech. To vše a mnohem více naleznete v nejnovějším jarním čísle Assistance NEWS.
 
17. 04. 2018 › TZ Europ Assistance aplikace pozornost nenahradí
Pozornost řidičů digitální aplikace nenahradí. Ale přivolají pomoc včas
 
Na silnicích letos v prvních třech měsících působily potíže hlavně alkohol a nepozornost. Mírná zima zřejmě byla pro část řidičů důvodem k tomu, aby za volantem polevili v opatrnosti. Dopravní policie proto řešila během zimní sezony nehody typické pro jarní období. Uvedl to její ředitel plk. Tomáš Lerch na semináři pořádané společně s kluby motoristických publicistů a novinářů a s asistenční službou Europ Assistance.
 
28. 03. 2018 › Neformální setkání s novináři
Ve středu 28. března jsme ve spolupráci s naší PR agenturou AMI Communications pořádali historicky první neformální setkání s novináři. Akce se konala v prostorách designového obchodu s italskými delikatesami Masná 19 Market.
Celý večer se nesl ve velmi přátelském duchu. Vladimír Fuchs, generální ředitel Europ Assistance, v úvodu ve zkratce shrnul práci naší společnosti v roce 2017 a plány na rok letošní. Pak jsme se přesunuli k ochutnávce italských lahůdek.
Bylo nám potěšením seznámit se s novináři osobně a ukázat jim, kdo je Europ Assistance a že nám záleží na naší spolupráci. Na závěr jsme pro hosty připravili tematický balíček a asistenční menu, jídelníček témat, která bychom v průběhu roku rádi komunikovali a v jejichž rámci se na nás může tisk kdykoliv obrátit.
Do menu můžete nahlédnout i vy na tomto odkazu.
 
On Wednesday 28 March, we organised our historically first informal meeting with journalists in close cooperation with our PR agency, AMI Communications. The meeting was held on the stylish premises of Masná 19 Market in Prague offering Italian delicacies.
The atmosphere was friendly and cheerful throughout the evening. In his introductory word, Europe Assistance's General Director Vladimír Fuchs briefly recapitulated our work in 2017 and outlined our plans for this year. The tasting of Italian delicacies followed to our great delight.
We were glad that we could meet with the journalists in person and show them who the people at Europ Assistance are and how we care about our collaboration. In the end, we prepared a themed package for our guests along with an assistance menu containing all the courses that we would like to present to and communicate about with the media this year.
You can see what is on the menu on this link.
 
 
09. 03. 2018 › TZ Europ Assistance otevřela nové centrum v Olomouci
Pomoc řidičům v nouzi nově posílí tým operátorů z Olomouce
 
Europ Assistance v únoru rozšířila své působení na Olomoucko. Asistenční služba reaguje na rostoucí zájem o autoasistenci, otevřela proto v Olomouci nové call centrum, jehož operátoři budou k dispozici právě řidičům. Slavnostní otevření nových prostor přijeli ve čtvrtek 8. března podpořit i dosavadní zaměstnanci Europ Assistance, včetně vedení.
 
 
 
22. 02. 2018 › TZ Europ Assistance využívá digitální karty YourPass
Mezi novinky roku 2018 patří zavádění věrnostních karet, vstupenek nebo informačních letáků v digitální podobě. Tomuto trendu se přizpůsobuje i asistenční společnost Europ Assistance, která svým klientům nyní nově nabízí využití digitálních asistenčních karet. Tu získá každý klient k pojištění asistenčních služeb AutoCare. To je určeno majitelům osobních automobilů. Díky digitální asistenční kartě YourPass mají klienti Europ Assistance kdykoliv po ruce kompletní data k jejich pojištění.
 
 
21. 02. 2018 › Seznamte se se superparťákem!
Kdo je vlastně koordinátor asistenčních služeb? Podívejme se na to z pohledu zákazníka, který se ocitl v naléhavé situaci a koordinátor má za úkol mu poskytnout potřebnou pomoc po telefonu.
Zákazník neví, zda má hlas na druhé straně džíny nebo oblek a vlasy má krátké nebo dlouhé. Pro něj může být koordinátor obrovskou pomocí na zavolání v nouzi. Trochu jako Superman nebo Batman. Na zavolání přiletí, pomůže, vyřeší a letí na pomoc dalším.
Zrovna postava Supermana nejvíce inspirovala operátory Europ Assistance při tvorbě jejich maskota zvaného superparťák. Je v životní velikosti, sympaťák, vždy usměvavý a přátelský.
Kdo navštíví naši asistenční centrálu v Praze na Pankráci, nemůže ho minout na recepci. Ovšem jezdí s námi také jako neživá personální posila na různé akce.
Velký úspěch slavil například na veletrhu pracovních příležitostí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde si vyzkoušel také roli selfie hrdiny. I s jeho pomocí jsme oslovili spoustu našich potenciálních budoucích koordinátorů – superparťáků Europ Assistance.
 
Who is an assistance service coordinator? Let us look at it from the point of view of a client who is in an emergency situation and the task of the coordinator is to provide necessary assistance to the client over the phone.
The client does not know whether the owner of the voice on the other side is wearing a suit or jeans or whether their hair is short or long. For the client, the coordinator can be someone who is on call and can rush to rescue in an emergency. A bit like Superman or Batman. A superhero who flies to those in need, helps them and flies away to rescue others.
It was namely Superman who served as the biggest inspiration for Europ Assistance operators when creating their mascot called Superbuddy. Our life-size superhero is always friendly and smiling.
Visitors entering our assistance headquarters at Pankrác, Prague, cannot overlook him at the reception. Superbuddy also accompanies us as a supernatural force at various events.
He was the star of the job fair at the University of Economics in Prague where he posed for many superhero selfies. With his help, we were able to address a huge number of our potential future coordinators – Europ Assistance' Superbuddies.
05. 02. 2018 › Novinky v měření spokojenosti zákazníků
Zlepšování kvality poskytovaných služeb se nikdy neobejde bez zpětné vazby od klientů. Je proto potřeba se neustále ptát zákazníků, kteří naše služby využili, jak s nimi byli spokojeni a v čem bychom se měli zlepšit.
 
Ke zjišťování spokojenosti používáme metodu Net promoter score (NPS), která spočívá v položení jednoduché otázky: Jak by nás zákazník, na základě své zkušenosti, doporučil svým přátelům či známým. „0“ znamená určitě nedoporučil a „10“ určitě doporučil.
 
Do října loňského roku jsme tuto zpětnou vazbu získávali pomocí telefonického dotazování. Na podzim jsme přešli na modernější způsob, který nám mimo jiné pomůže oslovit více zákazníků a získat zpětnou vazbu téměř okamžitě.
 
Zákazníkům odesíláme SMS, která obsahuje odkaz na online dotazník. V něm zákazníci hodnotí svou spokojenost s našimi službami a má možnost se volně vyjádřit a sdělit nám svůj názor či námět na zlepšení.
 
Celý proces je plně automatizován. SMS se odesílá dle předem definovaných kritérií a zpětná vazba se nám pak automaticky vrací a páruje s danou událostí.
 
Nastavena je pochopitelně i následná práce našeho týmu s negativními reakcemi klientů, která je následně základem pro zlepšení služeb.
 
 
15. 01. 2018 › Nová asistenční centrála v Olomouci
Dnes je pro Europ Assistance CZ významný den. Odbitím deváté hodiny ranní jsme odbavili první hovory z naší nové asistenční centrály v Olomouci.
Naši kolegové, kteří doteď procházeli procesem zaškolení v centrále v Praze, se již těší na dokončení zařízení nových prostor.
Děkujeme tímto všem, kdo se na vzniku nové pobočky podíleli, a olomouckým kolegům přejeme mnoho úspěchů a spokojených zákazníků!!!
 
Today is a special day for Europ Assistance CZ. By the 9 AM, we attended to the first calls from our new technical platform in Olomouc.
Our colleagues, who have gone through the training process in Prague, are already looking forward to completing new assistance centre.
We would like to thank all of us who have taken part in the founding of the platform and we wish our colleagues from Olomouc good luck and satisfied customers!!!
 
30. 11. 2017 › Assistance News Zima 2017
V zimním čísle Assistance News si můžete přečíst rozhovor o asistenčních službách s ředitelem služby dopravní policie, plukovníkem Tomášem Lerchem, článek o inovacích v oblasti automobilové asistence a spoustu dalších zajímavostí ze světa Europ Assistance.
 
Celé číslo najdete zde.
07. 10. 2017 › SIBAF forum 2017
Zúčastnili jsme se konference SIBAF Forum 2017 v Bratislavě, kde Europ Assistance zastupoval generální ředitel Vladimír Fuchs a obchodní ředitel Jurij Kostaš.
Naši hlavní inovaci Digital Roadside Assistance jsme tak veřejně představili pojistnému trhu na Slovensku. Digitalizace silniční asistence přináší nové příležitosti pro klienty, pojišťovny i zprostředkovatele.

Vladimír Fuchs na SIBAF Forum 2017 v Bratislavě

Vladimír Fuchs a Jurij Kostaš na SIBAF Forum 2017 v Bratislavě

25. 09. 2017 › Tisková konference s ředitelem dopravní policie
Na konci září proběhla v prostorách Europ Assistance tisková konference s ředitelem dopravní policie Tomášem Lerchem. Setkání na téma aktuální trendy a novinky v oblasti služby dopravní policie se zúčastnilo na 20 novinářů.
Pan Lerch hovořil o uplynulé letní sezóně na silnicích, o počtu dopravních nehod a jejich příčinách. Slova se také ujal Vladimír Fuchs, generální ředitel Europ Assistance a kromě představení společnosti shrnul letní sezónu z pohledu asistenčních služeb a mimo jiné hovořil o nejčastějších asistenčních případech z oblíbených dovolenkových destinací.

01. 08. 2017 › Assistance News Léto 2017
V letním čísle Assistance News najdete rozhovor se Zdeňkem Gruntem, generálním ředitelem společnosti Renault Česká republika, článek o tom, kam se Češi v létě chystají na dovolenou nebo novinky z Europ Assistance u nás i ve světě.
 
Celé číslo si můžete přečíst zde.
 
12. 06. 2017 › TZ Jak Češi vybírají dovolenou?

Z potenciálních rizik na cestách mají Češi podle aktuálního průzkumu Europ Assistance největší strach z teroristického útoku. Naopak nejméně se obávají přírodních katastrof. Pro Čechy je při výběru dovolené důležité hlavně klima a cena, naopak připojení k internetu nebo signál vyžaduje překvapivě jen 15 % z nich. Každý sedmý před dovolenou neřeší žádné zvláštní pojištění. 

 
30. 05. 2017 › TZ Jakou budou mít letos Češi dovolenou?

Letní průzkum Europ Assistance ukázal, že 65 % Čechů se chystá na tuzemskou dovolenou, a to v drtivé většině vlastním vozem. Pokud jedou do zahraničí, preferují odpočinek u moře. Bydlet budou nejčastěji v hotelu či penzionu, na popularitě ale rostou i prázdninové pronájmy.  25 % českých rodin se letos s náklady vejde do 10 000 korun. 

 
25. 04. 2017 › Assistance News Jaro 2017

V jarním čísle našeho časopisu Assistance News si můžete přečíst rozhovor o operativním leasingu s Gregorem Bilikem, ředitelem společnosti Arval, informace z Europ Assistance a další zajímavosti.

 

Celé číslo najdete zde.

 

22. 03. 2017 › Budoucnost patří asistenčním službám

Asistenční služby hrají v životě lidí čím dál důležitější roli. Nejen že přibývá lidí, kteří je využívají, ale jak potvrzuje Vladimír Fuchs, generální ředitel společnosti Europ Assistance, dynamicky také narůstá počet případů, které operátoři s klienty řeší. Asistence se již stala nedílnou součástí pojištění motorových vozidel, cestovního pojištění a pojištění domácnosti. Velmi rychle se vyvíjí i další oblast, kde asistenční služby nacházejí široké uplatnění. A tou je zdraví.

 

Přečtěte si celý rozhovor s generálním ředitelem společnosti Europ Assistance v magazínu pro klienty OZP na odkazu níže.

 

http://www.ozp.cz/files/tiskove_centrum/bonus_1701.pdf

14. 02. 2017 › TZ Letošní zima je bohatá na úrazy

Z dat Europ Assistance vyplývá, že letošní zima je zatím o třetinu bohatší na úrazy než ta předchozí. Oblíbené lokality českých milovníků zimních sportů – Rakousko a Itálie, se drží mezi TOP destinacemi, odkud Češi volají asistenční službu kvůli zranění. Ve výrazně větším počtu pak letos Češi zvolili dovolenou v exotických destinacích, ale ani tam se jim nehody nevyhnuly.  

 

Tisková zpráva ke stažení.

29. 12. 2016 › Assistance News Zima 2016/2017

Právě vyšlo zimní číslo našeho časopisu Assistance News. V něm naleznete mimo jiné rozhovor s Martinem Peleškou, ředitelem českého zastoupení Toyoty, informace o novém produktu zdravotní asistence MediCare a další zajímavosti z Europ Assistance.

 

Celé číslo čtěte zde.

 

24. 10. 2016 › Termíny povinných revizí se blíží

Už jen do konce roku je čas na povinnou revizi kotlů.

V roce 2012 byla přijata nová legislativa, která ukládá všem majitelům kotlů na tuhá paliva povinnou revizi nejpozději do konce roku 2016. Následně pak každé dva roky. Se začátkem topné sezóny by se nemělo zapomenout ani na povinnou revizi spalinové cesty komínu. 

 

Celou zprávu čtěte zde.

01. 08. 2016 › Pomoc motoristům v letních měsících

V minulém roce jsme červnu a červenci zasahovali na silnicích celkem v 9 285 případech. Letos za stejné období evidujeme nárůst o 40 %, tedy 12 962 zásahů. Zmíněný nárůst přisuzujeme tomu, že mnoho klientů dává přednost vlastní dopravě na dovolenou, a to především z důvodu zvýšeného rizika teroristických útoku nebo kvůli obavě z nestabilní politické situace například v Turecku či Egyptě. 

 

Asistenci jsme v těchto měsících poskytli klientům nejen na území České republiky, ale i v dalších 39 zemích Evropy. Nejčastěji se klienti potýkali s poruchami a nehodami v Německu, Rakousku, Chorvatsku a Itálii. 

 

Nejvíce se na nás klienti obracejí kvůli poruchám vozidla (68 %). Jedná se především o poruchy motoru, píchnuté pneumatiky, vybité baterie nebo porucha převodovky. Dalším častým důvodem kontaktu s asistenční službou je dopravní nehoda (31 %) či v menším měřítku krádež či vandalismus na vozidle (1 %).

Na závěr přidáváme ještě pár statistik k dojezdům odtahových služeb v České republice. V letošním červenci dorazila ke klientovi asistence do 60 minut v 87 % případů. V loňském červenci se jednalo o 89 % případů. Celoroční průměr je 94 %. V porovnání s minulým rokem se snížil průměrný počet kilometrů, které odtahová služba ujede, než dorazí ke klientovi. Od začátku tohoto července se jedná průměrně o 21 km, přičemž v loňském červenci se jednalo o 23 km. 

 
18. 07. 2016 › Vyjádření k dojezdům odtahových služeb

Na základě informací, které proběhly v médiích, si dovolujeme uvést situaci na pravou míru. Snaha několika odtahových služeb o zvýšení sazeb za odtahy vyústila v medializaci několika jednotlivých případů, kdy klienti museli déle čekat na odtahovou službu. Tato situace nás mrzí. Pro klienty se vždy snažíme udělat maximum a i v náročné letní sezóně, jak potvrzují data, poskytujeme vysoký standard našich poskytovaných služeb. Statistiky nám jasně potvrzují, že se letošní letní sezona neliší od těch minulých. Letos v červenci dorazila ke klientovi asistence do 60 minut v 87 % případů. V loňském červenci se jednalo o 89 % případů. Celoroční průměr je 94 %. Dobu příjezdu asistenční služby na místo často prodlužuje situace, kdy odtahová služba zároveň na žádost klienta přiváží náhradní vozidlo. Tyto případy jsou součástí výše zmíněné statistiky. Stejně tak se nezvýšila průměrná dojezdová vzdálenost odtahové služby či silniční asistence k zákazníkům. Od začátku července se jedná průměrně o 21 km, přičemž v loňském červenci to bylo 23 km. Kontakt pro média: Michal Egert – egert@europ-assistance.cz, 734 576 275

12. 04. 2016 › Assistance News Jaro 2016

Právě vyšlo nové číslo Assistance News, ve kterém si můžete přečíst o naší nové mobilní aplikaci, o novém specializovaném pojištění Schengen, novinky z Europ Assistance a další zajímavosti. 

Celé číslo naleznete zde.

12. 02. 2016 › TZ Nástrahám zimy se nevyhne řidič ani fotograf
V zimních měsících roku 2015 poskytla Europ Assistance pomoc v celkem 8 855 případech týkajících se problémů s automobily. Asistenční služba mířila za řidiči i do zahraničích destinací, kde se náklady spojené s odtahem auta pohybují v desítkách tisíců korun. S pojištěním asistenční služby řidiči doplácet nemusí.
 
Více informací zde.
28. 01. 2016 › TZ EA loni rostla dvojciferným tempem

Více než 713 000 – tolik telefonátů v minulém roce řešili operátoři Europ Assistance. To představuje zhruba 17% nárůst příchozích i odchozích hovorů oproti roku 2014. Zvýšil se tak i počet asistenčních zásahů, těch společnost loni řešila více než 105 tisíc.

 

Více informací naleznete zde.

21. 12. 2015 › Assistance News Zima 2015/2016

Právě vyšlo zimní číslo Assistance News, ve kterém si můžete přečíst rozhovor o zabezpečení vozidel pomocí pískování VIN na sklo, o mobilní aplikaci StaySafe, ohlédnutí za rokem 2015 a další zajímavosti.

Celé číslo si můžete přečíst zde.

22. 10. 2015 › Získali jsme certifikaci ISO 27001

V září 2015 proběhl v naší společnosti bezpečnostní audit. Tento audit potvrdil, že naše společnost splňuje normu ČSN ISO/IEC 27001:2014, která specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací ve společnosti. Denně pracujeme s velkým množstvím citlivých informací a certifikace potvrzuje, že jsou u nás tyto informace v bezpečí. Jedná se již o třetí ISO certifikát, který jsme obdrželi. Mimo výše zmíněný certifikát je Europ Assistance držitelem také certifikátů ISO 9001:2009 a 20000-1:2011. 

 

06. 08. 2015 › Assistance News Léto 2015

Letní číslo Assistance News právě vyšlo. Obsahuje mimo jiné rozhovor s designérem, který se podílí na tvorbě elektromobilů Tesla, novinky z oblasti telematiky a představení produktu AutoCare 2.0.

Elektronickou verzi si můžete prohlédnout zde.

26. 06. 2015 › Informace pro klienty CK Marine Tour

Dne 25. 6. 2015 ve večerních hodinách ohlásila CK Marine Tour ukončení činnosti. Pojištěna byla u Generali pojišťovny a.s. Své oprávněné nároky na odškodnění mohou klienti CK hlásit u asistenční služby Europ Assistance.

 

Pojišťovna Generali zveřejnila na svých stránkách informace pro klienty CK Marine Tour, které jsou k dispozici zde. Detailní informace, jak nahlásit pojistnou událost jsou poté zde.

 

Pro případné dotazy a pro pomoc klientům v zahraničí je zřízena nonstop asistenční linka 221 586 660.

18. 05. 2015 › Představujeme: AutoCare 2.0

Od pondělí 18. 5. obsahuje program AutoCare nově i pojištění pneumatik. V případě poškození pneumatiky vám pneumatiku opravíme, nebo uhradíme novou až do výše limitu pro tuto službu.

Více informací a sjednání na: www.auto-care.cz

20. 04. 2015 › Assistance News Jaro 2015

Právě vyšlo jarní číslo čtvrtletníku Assistance News, které obsahuje rozhovor s generálním ředitelem společnosti BUSINESS LEASE, rady pro přezouvání na letní pneu a pro jarní servis. Dále se dočtete o novém nástroji pro hlášení pojistných událostí, který jsme vyvinuli a další zajímavosti.

 

Celé číslo si můžete přečíst zde.

13. 04. 2015 › TZ: EA má nového obchodního ředitele

1. dubna 2015 nastoupil na pozici obchodního ředitele Euro Assistance Lukáš Jakoubek. Vystřídal Jakuba Hoďánka, který působil na této pozici do konce roku 2014.

 

Jeho hlavním úkolem bude rozvoj služeb a péče o zákazníky napříč segmenty Automobily, Cestování, Zdraví a Domácnost. Bude se svým týmem vyvíjet nová řešení odpovídající současným a budoucím potřebám zákazníků. Zaměří se také na kvalitu služeb, která je pro Europ Assistance jednou ze základních hodnot.  

Tisková zpráva ke stažení.

19. 12. 2014 › Assistance News Zima 2014

Právě vyšlo nové číslo čtvrtletníku Assistance News Zima 2014. Obsahuje mimo jiné rozhovor s generálním ředitelem společnosti Wüstenrot, praktické rady na zimu, vyhodnocení průzkumu mezi našimi dodavateli a další zajímavosti.

 

Elektronickou verzi naleznete zde.

11. 11. 2014 › EA na konferenci Vítězíme kvalitou

V úterý 11. 11. 2014 se v Národním domě na Vinohradech pod záštitou České společnosti pro jakost konala mezinárodní konference na téma Vítězíme kvalitou. Konference vrcholila slavnostním večerem spojeným s vyhlašováním cen kvality pro rok 2014 za účasti vládních představitelů.  

 

Za Europ Assistance, která v letošním roce obdržela ocenění Quality Innovation of the Year 2013, hovořil na téma kvality v oblasti asistenčních služeb generální ředitel společnosti Vladimír Fuchs. Ve svém projevu představil parametry řízení kvality ve společnosti Europ Assistance a také hovořil o udržitelnosti a inovacích v oblasti řízení kvality.

 

08. 11. 2014 › Benefiční florbalový turnaj

V sobotu 8. 11. 2014 se zaměstnanci Europ Assistance již tradičně zúčastnily florbalové Benefice firem, která se konala v Praze ve Vysočanech. Každý tým odehrál 5 zápasů na nohou a jeden zápas na vozíčku. Tým Europ Assistance se umístil těsně pod stupni vítězů na 4. místě. Během celodenního programu si mohli návštěvníci vyzkoušet také mnoho doprovodných disciplín. Českou Federaci Florbalu Vozíčkářů podporuje Europ Assistance již pátým rokem.

 

05. 11. 2014 › Tisková konference v nových prostorách

Ve středu 5. 11. 2014 proběhla tisková konference v nových prostorách společnosti Europ Assistance. Mimo představení nových prostor byly shrnuty současné trendy na asistenčním trhu a také představeny produktové inovace. Program AutoCare lze od letošního roku sjednat i v měsíční variantě. Dále bylo představeno pojištění pneumatik PneuCare a na trhu ojedinelý koncept služeb IT asistence.

 

Tiskovou zprávu naleznete zde.

27. 10. 2014 › Assistance News Podzim 2014

Dne 27. 10. 2014 vyšlo nové číslo čtvrtletníku Assistance News, ve kterém se mimo jiné dočtete o stěhování Europ Assistance do nových prostor, rozhovor s členem představenstva společnosti E.On či novinky z řízení nákladů na pojistná plnění.

 

Assistance News Podzim 2014 si můžete přečíst zde

20. 10. 2014 › Přestěhovali jsme se

Dne 20. 10. 2014 jsme se přestěhovali do nových prostor.

 

S ohledem na dynamický růst společnosti a plánovanou integraci s dceřinou společností ČP ASISTENCE s.r.o. přestaly být stávající prostory vyhovující. Celá společnost se přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor, které plně vyhovují náročným provozním požadavkům asistenční centrály.

 

Adresa našeho nového sídla je ul. Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4. Veškeré další kontaktní údaje (telefony, e-maily, IČO: 25287851) zůstávají beze změny.

29. 09. 2014 › Recertifikace ISO

Ve dnech 25. a 26. září proběhl v naší společnosti recertifikační audit pro systém kvality dle ISO 9001:2009. Společnost Europ Assistance je držitelkou tohoto standardu kvality již od roku 2007 a potvrzení certifikátu proběhlo vždy hladce. Interní předpisy dbají na kvalitu a provádíme i vnitřní audit mezi odděleními, abychom včas odhalili příslušné nedostatky. Europ Assistance je také certifikovanou společností v oblasti řízení kvality dle systémů ISO 20000-1:2011, 27001:05.

 

11. 07. 2014 › Assistance News Léto 2014

Právě vyšlo letní číslo čtvrtleníku Assistance News. V tomto vydání si můžete přečíst rozhovor s generálním ředitelem OZP, panem Ladislavem Friedrichem, dozvíte se, jak vypadá letní sezona v Europ Assistance a další zajímavosti.

 

Celé vydání naleznete zde.

09. 07. 2014 › EA zvítězila ve výběrovém řízení Nissan a Infiniti

Společnost Europ Assistance zvítězila ve výběrovém řízenína poskytování asistenčních služeb pro značky Nissan a Infiniti na území střední a východní Evropy. Pro naši pobočku to znamená prodloužení aktuálních služeb pro Nissan o další tři roky. Nově do našeho portfolia získáváme koncernovou prémiovou značku Infiniti, kterou obsluhujeme od 1. 7. 2014.

25. 05. 2014 › BEH Tower 2014

Ve čtvrtek 22. 05. 2014 se konal již třetí ročník výběhu na nejvyšší budovu Bratislavy. Akci BEH Tower pořádala Európska cestovná poisťovňa, sponzorem běhu byla již potřetí Europ Assistance. Celý výtěžek dobrovolného startovného putuje na charitativní účely, konkrétně do hypoterapeutického centra Hipony. Čtyři zástupci Europ Assistance se tohoto náročného výběhu 26 pater (524 schodů) zúčastnili.