You are here

Vedení skupiny

Organizace zaměřená na růst a innovaci

Organizační struktura vedení Europ Assistance Holding představuje základ pro strategický rozvoj a inovaci služeb skupiny. Organizace Europ Assistancese skládá ze 6 mezinárodních divizí (International Business Units) a 5 výkonných ředitelství.

6 Obchodních divizí (International Business Units)

Divize jsou funkčními ziskovými centry se zaměřením na mezinárodní aktivity v jejich sféře působnosti:

  • 4 Regionální divize – řízení obchodních činností se zamřením na specifické požadavky v daném regionu.
  • Divize International Health Solutions (IHS) – zaměření na služby zdravotního pojištění po celém světě, lokální poskytování zdravotní asistence a zajištění lékařské péče v zahraničí.
  • Divize International Automobile (AISM – Automotive International Sales & Marketing) – koordinace Automotive projektů na Evropské a celosvětové úrovni.

5 Výkonných ředitelství

  • Řízení lidských zdrojů.
  • Informační systémy, provozní postupy a reengineering.
  • Marketing a rozvoj mezinárodní spolupráce.
  • Komunikační strategie a Sociální odpovědnost (Corporate Social Responsibility).
  • Řízení rizik.